Dengar kandungan ini
Kecilkan saiz tulisan
Besarkan saiz tulisan
Cetak kandungan ini

Bahagian Pengurusan Maklumat

FUNGSI
  • Mengenal pasti potensi kegunaan teknologi maklumat dan menggalakkan penerapan teknologi maklumat terkini yang bersesuaian untuk Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia.
  • Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi maklumat di Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia melalui kursus dan bengkel teknologi maklumat.
  • Membangunkan dan menyelenggarakan prasarana rangkaian komunikasi untuk Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia.
  • Mentadbir urus data dan maklumat untuk memastikan integriti dan keselamatan bahagian terjamin pada setiap masa bersesuaian dengan teknologi terkini.
  • Menyediakan perkakasan ICT mengikut keperluan semasa Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia.

PIAGAM PELANGGAN
  • Menyediakan perkhidmatan jaringan motac net yang sentiasa cekap, stabil dan terjamin keselamatannya pada setiap masa.
  • Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal terhadap aduan kerosakan dalam tempoh satu hari dari masa aduan diterima.
  • Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal terhadap aduan kerosakkan yang melibatkan perkakasan dalam tempoh lima hingga sepuluh hari.
  • Mengemas kini laman web Kementerian http://www.motac.gov.my dari semasa ke semasa mengikut status perubahannya.
  • Menyediakan perisian dan perkakasan ICT mengikut keperluan semasa Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia.

Hit Terakhir Dikemaskini Kongsikan Kandungan Ini
22116 16 Mei 2013