Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
@(S*vharris@(S*v
03 8891 7555
@(S*vharris@(S*v
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
Qd50osufinaQd50o
03 8891 7546
Qd50osufinaQd50o
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
4^WUIgunasilan4^WUI
03 8891 7547
4^WUIgunasilan4^WUI
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
jF0FhrazuanfaisaljF0Fh
03 8891 7557
jF0FhrazuanfaisaljF0Fh
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
Snrm!syahrinSnrm!
03 8891 7549
Snrm!syahrinSnrm!
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
w^4sdsyamilw^4sd
03 8891 7562
w^4sdsyamilw^4sd
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
3(dvDwannazri3(dvD
03 8891 7551
3(dvDwannazri3(dvD
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
gth9&hairilgth9&
03 8891 7552
gth9&hairilgth9&
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
COXGFsuhailahCOXGF
03 8891 7550
COXGFsuhailahCOXGF
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
xwSSjfaizulxwSSj
03 8891 7553
xwSSjfaizulxwSSj
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
v9sDThaizav9sDT
03 8891 7554
v9sDThaizav9sDT
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
exuItammarexuIt
03 8891 7548
exuItammarexuIt
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
ysdU6norisahysdU6
03 8891 7561
ysdU6norisahysdU6
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
f4UnZnizamf4UnZ
03 8891 7559
f4UnZnizamf4UnZ
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
PhW5Dsyah.khairudinPhW5D
03 8891 7642
PhW5Dsyah.khairudinPhW5D
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
P)TrJshukriP)TrJ
03 8891 7627
P)TrJshukriP)TrJ
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
vmTyxazwanvmTyx
03 8891 7655
vmTyxazwanvmTyx
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
d%l8paznidad%l8p
03 8891 7655
d%l8paznidad%l8p
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
tD9igazhartD9ig
03 8891 7558
tD9igazhartD9ig
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
!TQRffirdaus!TQRf
03 8891 7677
!TQRffirdaus!TQRf
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
UM9JTzaidatulUM9JT
03 8891 7560
UM9JTzaidatulUM9JT
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit