Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
J*jX5harrisJ*jX5
03 8891 7555
J*jX5harrisJ*jX5
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
blV7csufinablV7c
03 8891 7546
blV7csufinablV7c
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
wKPv!gunasilanwKPv!
03 8891 7547
wKPv!gunasilanwKPv!
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
*9PI)razuanfaisal*9PI)
03 8891 7557
*9PI)razuanfaisal*9PI)
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
NZDJksyahrinNZDJk
03 8891 7549
NZDJksyahrinNZDJk
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
WNKWbsyamilWNKWb
03 8891 7562
WNKWbsyamilWNKWb
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
vtvjSwannazrivtvjS
03 8891 7551
vtvjSwannazrivtvjS
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
^n(hThairil^n(hT
03 8891 7552
^n(hThairil^n(hT
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
nI1VksuhailahnI1Vk
03 8891 7550
nI1VksuhailahnI1Vk
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
00DYUfaizul00DYU
03 8891 7553
00DYUfaizul00DYU
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
n6EMrhaizan6EMr
03 8891 7554
n6EMrhaizan6EMr
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
pnG3KammarpnG3K
03 8891 7548
pnG3KammarpnG3K
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
T6CS0norisahT6CS0
03 8891 7561
T6CS0norisahT6CS0
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
)wY38nizam)wY38
03 8891 7559
)wY38nizam)wY38
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
!%kK*syah.khairudin!%kK*
03 8891 7642
!%kK*syah.khairudin!%kK*
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
gu(mEshukrigu(mE
03 8891 7559
gu(mEshukrigu(mE
03 8891 7559
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
*Sy#8azwan*Sy#8
03 8891 7558
*Sy#8azwan*Sy#8
03 8891 7558
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
P#A0waznidaP#A0w
03 8891 7556
P#A0waznidaP#A0w
03 8891 7556
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
WLE$!azharWLE$!
03 8891 7558
WLE$!azharWLE$!
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
r^#ybfirdausr^#yb
03 8891 7677
r^#ybfirdausr^#yb
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
yg&dszaidatulyg&ds
03 8891 7560
yg&dszaidatulyg&ds
03 8891 7560
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan