Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
O*Z6vharrisO*Z6v
03 8891 7555
O*Z6vharrisO*Z6v
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
%vNqAsufina%vNqA
03 8891 7546
%vNqAsufina%vNqA
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
E$clUgunasilanE$clU
03 8891 7547
E$clUgunasilanE$clU
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
#O7gMrazuanfaisal#O7gM
03 8891 7557
#O7gMrazuanfaisal#O7gM
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
&uj!Hsyahrin&uj!H
03 8891 7549
&uj!Hsyahrin&uj!H
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
k^QWXsyamilk^QWX
03 8891 7562
k^QWXsyamilk^QWX
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
AsAMOwannazriAsAMO
03 8891 7551
AsAMOwannazriAsAMO
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
pXxgfhairilpXxgf
03 8891 7552
pXxgfhairilpXxgf
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
HhSeSsuhailahHhSeS
03 8891 7550
HhSeSsuhailahHhSeS
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
Uic5VfaizulUic5V
03 8891 7553
Uic5VfaizulUic5V
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
3drJihaiza3drJi
03 8891 7554
3drJihaiza3drJi
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
uJZ7bammaruJZ7b
03 8891 7548
uJZ7bammaruJZ7b
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
IFqPUnorisahIFqPU
03 8891 7561
IFqPUnorisahIFqPU
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
i&)SWnizami&)SW
03 8891 7559
i&)SWnizami&)SW
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
fg9Fasyah.khairudinfg9Fa
03 8891 7642
fg9Fasyah.khairudinfg9Fa
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
5zE6Ushukri5zE6U
03 8891 7627
5zE6Ushukri5zE6U
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
6qy08azwan6qy08
03 8891 7655
6qy08azwan6qy08
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
8Ey19aznida8Ey19
03 8891 7655
8Ey19aznida8Ey19
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
PthB2azharPthB2
03 8891 7558
PthB2azharPthB2
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
1JXa$firdaus1JXa$
03 8891 7677
1JXa$firdaus1JXa$
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
eoeLtzaidatuleoeLt
03 8891 7560
eoeLtzaidatuleoeLt
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit