Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
p$Sxxharrisp$Sxx
03 8891 7555
p$Sxxharrisp$Sxx
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
KxLxpsufinaKxLxp
03 8891 7546
KxLxpsufinaKxLxp
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
)aRmNgunasilan)aRmN
03 8891 7547
)aRmNgunasilan)aRmN
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
&W#Kjrazuanfaisal&W#Kj
03 8891 7557
&W#Kjrazuanfaisal&W#Kj
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
xdMN9syahrinxdMN9
03 8891 7549
xdMN9syahrinxdMN9
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
LoZhfsyamilLoZhf
03 8891 7562
LoZhfsyamilLoZhf
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
*lnm@wannazri*lnm@
03 8891 7551
*lnm@wannazri*lnm@
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
q@mRehairilq@mRe
03 8891 7552
q@mRehairilq@mRe
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
^m0Wjsuhailah^m0Wj
03 8891 7550
^m0Wjsuhailah^m0Wj
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
uEGsFfaizuluEGsF
03 8891 7553
uEGsFfaizuluEGsF
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
Fsv&dhaizaFsv&d
03 8891 7554
Fsv&dhaizaFsv&d
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
f@44Sammarf@44S
03 8891 7548
f@44Sammarf@44S
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
x105gnorisahx105g
03 8891 7561
x105gnorisahx105g
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
L08IknizamL08Ik
03 8891 7559
L08IknizamL08Ik
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
5wAWbsyah.khairudin5wAWb
03 8891 7642
5wAWbsyah.khairudin5wAWb
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
V5NY*shukriV5NY*
03 8891 7627
V5NY*shukriV5NY*
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
KCTN1azwanKCTN1
03 8891 7655
KCTN1azwanKCTN1
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
3n(JKaznida3n(JK
03 8891 7655
3n(JKaznida3n(JK
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
CrLsSazharCrLsS
03 8891 7558
CrLsSazharCrLsS
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
mPgCNfirdausmPgCN
03 8891 7677
mPgCNfirdausmPgCN
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
Rx2kQzaidatulRx2kQ
03 8891 7560
Rx2kQzaidatulRx2kQ
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit