Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
mYcssharrismYcss
03 8891 7555
mYcssharrismYcss
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
uRrM!sufinauRrM!
03 8891 7546
uRrM!sufinauRrM!
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
pKF7VgunasilanpKF7V
03 8891 7547
pKF7VgunasilanpKF7V
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
aBn7orazuanfaisalaBn7o
03 8891 7557
aBn7orazuanfaisalaBn7o
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
lkw2Dsyahrinlkw2D
03 8891 7549
lkw2Dsyahrinlkw2D
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
nC&HPsyamilnC&HP
03 8891 7562
nC&HPsyamilnC&HP
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
8D2X8wannazri8D2X8
03 8891 7551
8D2X8wannazri8D2X8
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
zENnOhairilzENnO
03 8891 7552
zENnOhairilzENnO
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
7uZs!suhailah7uZs!
03 8891 7550
7uZs!suhailah7uZs!
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
7plGpfaizul7plGp
03 8891 7553
7plGpfaizul7plGp
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
i4GMAhaizai4GMA
03 8891 7554
i4GMAhaizai4GMA
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
CxIyFammarCxIyF
03 8891 7548
CxIyFammarCxIyF
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
CcVYdnorisahCcVYd
03 8891 7561
CcVYdnorisahCcVYd
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
JMW8$nizamJMW8$
03 8891 7559
JMW8$nizamJMW8$
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
#3urrsyah.khairudin#3urr
03 8891 7642
#3urrsyah.khairudin#3urr
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
(Sbeqshukri(Sbeq
03 8891 7627
(Sbeqshukri(Sbeq
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
PAU*!azwanPAU*!
03 8891 7655
PAU*!azwanPAU*!
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
m9m@5aznidam9m@5
03 8891 7655
m9m@5aznidam9m@5
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
eUB7%azhareUB7%
03 8891 7558
eUB7%azhareUB7%
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
dtzTYfirdausdtzTY
03 8891 7677
dtzTYfirdausdtzTY
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
MfCSfzaidatulMfCSf
03 8891 7560
MfCSfzaidatulMfCSf
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit