Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
q^tsnharrisq^tsn
03 8891 7555
q^tsnharrisq^tsn
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
CBZrXsufinaCBZrX
03 8891 7546
CBZrXsufinaCBZrX
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
rixS0gunasilanrixS0
03 8891 7547
rixS0gunasilanrixS0
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
ceRptrazuanfaisalceRpt
03 8891 7557
ceRptrazuanfaisalceRpt
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
83oKOsyahrin83oKO
03 8891 7549
83oKOsyahrin83oKO
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
$A@$Vsyamil$A@$V
03 8891 7562
$A@$Vsyamil$A@$V
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
WvognwannazriWvogn
03 8891 7551
WvognwannazriWvogn
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
stVg8hairilstVg8
03 8891 7552
stVg8hairilstVg8
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
5(4#8suhailah5(4#8
03 8891 7550
5(4#8suhailah5(4#8
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
KkmF4faizulKkmF4
03 8891 7553
KkmF4faizulKkmF4
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
&Xc$1haiza&Xc$1
03 8891 7554
&Xc$1haiza&Xc$1
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
u$%#&ammaru$%#&
03 8891 7548
u$%#&ammaru$%#&
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
Ervj@norisahErvj@
03 8891 7561
Ervj@norisahErvj@
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
5n4h8nizam5n4h8
03 8891 7559
5n4h8nizam5n4h8
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
a(xzosyah.khairudina(xzo
03 8891 7642
a(xzosyah.khairudina(xzo
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
ouV7YshukriouV7Y
03 8891 7627
ouV7YshukriouV7Y
03 8891 7627
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
5Gg##azwan5Gg##
03 8891 7655
5Gg##azwan5Gg##
03 8891 7655
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
yZhDKaznidayZhDK
03 8891 7655
yZhDKaznidayZhDK
03 8891 7655
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
r^4aMazharr^4aM
03 8891 7558
r^4aMazharr^4aM
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
Xn^GYfirdausXn^GY
03 8891 7677
Xn^GYfirdausXn^GY
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
x$Lszzaidatulx$Lsz
03 8891 7560
x$Lszzaidatulx$Lsz
03 8891 7560
Helpdesk BPM

03 8891 7556
03 8891 7556
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit