Bahagian Pengurusan Maklumat

Aras 5,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7545


Mohd Harris bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
WQKtMharrisWQKtM
03 8891 7555
WQKtMharrisWQKtM
03 8891 7555
Noor Sufina binti Mohamed Ariffin
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Kerajaan Elektronik, Inovasi dan Pematuhan ICT
TvX!CsufinaTvX!C
03 8891 7546
TvX!CsufinaTvX!C
03 8891 7546
Gunasilan a/l Annadurai
Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
UFa)xgunasilanUFa)x
03 8891 7547
UFa)xgunasilanUFa)x
03 8891 7547
Mohd Razuanfaisal bin Md Rus
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 3
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
tnsTFrazuanfaisaltnsTF
03 8891 7557
tnsTFrazuanfaisaltnsTF
03 8891 7557
Syahrin bin Baharom Shah
Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 4
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
YLDp7syahrinYLDp7
03 8891 7549
YLDp7syahrinYLDp7
03 8891 7549
Syamil bin Zayid
Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
!zA$Esyamil!zA$E
03 8891 7562
!zA$Esyamil!zA$E
03 8891 7562
Wan Mohd Nazri bin Wan Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
pKvZlwannazripKvZl
03 8891 7551
pKvZlwannazripKvZl
03 8891 7551
Hairil Niza bin Rusli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 2
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
umOk(hairilumOk(
03 8891 7552
umOk(hairilumOk(
03 8891 7552
Suhailah binti Busero
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
cNQ$5suhailahcNQ$5
03 8891 7550
cNQ$5suhailahcNQ$5
03 8891 7550
Faizul Helmi bin Mohd Khamis
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
TH&EqfaizulTH&Eq
03 8891 7553
TH&EqfaizulTH&Eq
03 8891 7553
Haiza binti Abu Bakar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 5
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
ynDbIhaizaynDbI
03 8891 7554
ynDbIhaizaynDbI
03 8891 7554
Ammar bin Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 6
Unit Aplikasi Teras dan Multimedia
qwq0Pammarqwq0P
03 8891 7548
qwq0Pammarqwq0P
03 8891 7548
Norisah binti Bahrom
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 7
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
4U0I7norisah4U0I7
03 8891 7561
4U0I7norisah4U0I7
03 8891 7561
Hairulnizam bin Zainudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 8
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
A*s!unizamA*s!u
03 8891 7559
A*s!unizamA*s!u
03 8891 7559
Mohd Syah bin Khairudin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 9
Unit Keselamatan ICT dan Pusat Data
HEPKksyah.khairudinHEPKk
03 8891 7642
HEPKksyah.khairudinHEPKk
03 8891 7642
Muhammad Shukri bin Mohd Nor
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 10
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
KknteshukriKknte
03 8891 7559
KknteshukriKknte
03 8891 7559
Muhammad Norazwan bin Md. Isa
Juruteknik Komputer 1
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
TtUKTazwanTtUKT
03 8891 7558
TtUKTazwanTtUKT
03 8891 7558
Nor Aznida binti Moh Gani
Juruteknik Komputer 2
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
C!KC!aznidaC!KC!
03 8891 7556
C!KC!aznidaC!KC!
03 8891 7556
Azharuddin bin Abdul Razak
Juruteknik Komputer 3
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
sC#fcazharsC#fc
03 8891 7558
sC#fcazharsC#fc
03 8891 7558
Muhammad Firdaus bin Ismail
Juruteknik Komputer 4
Unit Operasi Rangkaian dan Khidmat Pengguna
y&DtXfirdausy&DtX
03 8891 7677
y&DtXfirdausy&DtX
03 8891 7677
Zaidatulnaziyah binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Aplikasi Sokongan dan Pentadbiran
ZoDcvzaidatulZoDcv
03 8891 7560
ZoDcvzaidatulZoDcv
03 8891 7560
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan