Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa

Aras 13,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7365


Mohd Daud bin Mohd Arif
Setiausaha Bahagian (SUB)
8q3#Ldaud8q3#L
03 8891 7373
8q3#Ldaud8q3#L
03 8891 7373
Nor Adilah binti Othman
PA SUB (DPL)
WKS&DnoradilahWKS&D
03 8891 7374
WKS&DnoradilahWKS&D
03 8891 7374
Yong Ee Chin
TSUB (DPL)
Cawangan Dasar
H7YcZyongH7YcZ
03 8891 7377
H7YcZyongH7YcZ
03 8891 7377
Khairolnizam bin Saad
KPSUK (DPL) 1
Cawangan Antarabangsa - Unit Dua Hala dan Serantau
nMG%&knizamnMG%&
03 8891 7395
nMG%&knizamnMG%&
03 8891 7395
Sivanantham Perianan
KPSUK (DPL) 2
Cawangan Antarabangsa - Unit Hubungan Pelbagai Hala
Pg0fJsivananthamPg0fJ
03 8891 7402
Pg0fJsivananthamPg0fJ
03 8891 7402
Noor Harlina binti Mohamed
KPSU (DPL)
Cawangan Perancangan
#Bf8Bharlina#Bf8B
03 8891 7387
#Bf8Bharlina#Bf8B
03 8891 7387
Robinder Kaur
KPSU (VM2020)
Unit Penyelarasan VM2020
7QN8grobinder7QN8g
03 8891 7379
7QN8grobinder7QN8g
03 8891 7379
Shereen binti Haron
PSUK (DPL) 1
Cawangan Dasar
j3!*(shereenj3!*(
03 8891 7398
j3!*(shereenj3!*(
03 8891 7398
Farizatol Huda binti Abdul Rahim
PSUK (DPL) 3
Cawangan Dasar
Us*y2farizatolUs*y2
03 8891 7394
Us*y2farizatolUs*y2
03 8891 7394
Mohamad Hafiz bin Mohamad Azmi
PSUK (DPL) 6
Cawangan Perancangan
zmoijhafizzmoij
03 8891 7388
zmoijhafizzmoij
03 8891 7388
Khairiah binti Kamaruddin
PSUK (DPL) 7
Cawangan Antarabangsa - Unit Dua Hala dan Serantau
(Fi71khairiah(Fi71
03 8891 7397
(Fi71khairiah(Fi71
03 8891 7397
Firna Azura Ekaputri binti Marzuki
PSUK (DPL) 9
Cawangan Antarabangsa - Unit Hubungan Pelbagai Hala
Km8FLfirnaKm8FL
03 8891 7404
Km8FLfirnaKm8FL
03 8891 7404
Nur Hidayatul Akhmal binti Suhaimi
PSU (DPL) 4
Cawangan Dasar
Pl4W*hidayatulakhmalPl4W*
03 8891 7380
Pl4W*hidayatulakhmalPl4W*
03 8891 7380
Muhammad Fitry bin Hussin
PSU (DPL) 5
Cawangan Dasar
kAi!WfitrykAi!W
03 8891 7389
kAi!WfitrykAi!W
03 8891 7389
Jellialive a/p Ami
PSU (DPL) 8
Cawangan Antarabangsa - Unit Dua Hala dan Serantau
OjjgyjellialiveOjjgy
03 8891 7386
OjjgyjellialiveOjjgy
03 8891 7386
Muhammad Aiman bin Zakaria
PSU (DPL) 10
Cawangan Antarabangsa - Unit Hubungan Pelbagai Hala
YOGsfaimanzakariaYOGsf
03 8891 7403
YOGsfaimanzakariaYOGsf
03 8891 7403
Muhammad Faisal bin Abdul Khalid
PSU (VM2020)
Unit Penyelarasan VM2020
lrlhOfaisallrlhO
03 8891 7401
lrlhOfaisallrlhO
03 8891 7401
Zanariah binti Jiat
Perangkawan
Cawangan Perancangan
owUZizanariahjiatowUZi
03 8891 7378
owUZizanariahjiatowUZi
03 8891 7378
KOSONG
PPT (DPL)
Unit Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
03 8891 7408
03 8891 7408
Masitah Paimin
PTK (DPL)
Unit Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
W$1cQmasitahW$1cQ
03 8891 7409
W$1cQmasitahW$1cQ
03 8891 7409
Sarimah binti Ismail
PT (DPL) 1
Cawangan Dasar
vLvK4sarimah_ivLvK4
03 8891 7392
vLvK4sarimah_ivLvK4
03 8891 7392
KOSONG
PT (DPL) 2
Cawangan Dasar
03 8891 7384
03 8891 7384
Mohd Nor Fadzly bin Mohd Lokman
PT (DPL) 3
Cawangan Perancangan
E!u94fadzlyE!u94
03 8891 7391
E!u94fadzlyE!u94
03 8891 7391
KOSONG
PT (DPL) 4
Cawangan Antarabangsa - Unit Dua Hala & Serantau
03 8891 7412
03 8891 7412
Yang Seng Kheong
PT (DPL) 5
Cawangan Antarabangsa - Unit Hubungan Pelbagai Hala
R&KkOyangR&KkO
03 8891 7393
R&KkOyangR&KkO
03 8891 7393
Shahiedda binti Janaid
PT (DPL) 6
Unit Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
REvr5shahieddaREvr5
03 8891 7411
REvr5shahieddaREvr5
03 8891 7411
KOSONG
PT (DPL) 7
Unit Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
03 8891 7383
03 8891 7383
Lukman Hakim Lubis bin Mohammed
PAP (DPL)
Unit Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
tztAFhakim.lubistztAF
03 8891 7413
tztAFhakim.lubistztAF
03 8891 7413
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit