Bahagian Kewangan

Aras 12,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7173


Alan bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian (K)
u39gLalanu39gL
03 8891 7107
u39gLalanu39gL
03 8891 7107
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (K)
X)LEYnurhudawatiX)LEY
03 8891 7108
X)LEYnurhudawatiX)LEY
03 8891 7108
Ali Sadikin bin Sadin
KPSUK (K)
FqVmLalisadikinFqVmL
03 8891 7134
FqVmLalisadikinFqVmL
03 8891 7134
Ruthra Moorthi a/l Superameniam
Akauntan (K)
Cawangan Pengurusan Akaun
Op7cxruthraaOp7cx
03 8891 7135
Op7cxruthraaOp7cx
03 8891 7135
Azlim Almey binti Abu Abas
PSUK (K)
Cawangan Pengurusan Perolehan
ubX5FazlimalmeyubX5F
03 8891 7156
ubX5FazlimalmeyubX5F
03 8891 7156
Nor Atiqah binti Zainon
PSU (K)
Cawangan Pentadbiran, Belanjawan, Aset & Stor
uGwv8noratiqahuGwv8
03 8891 7170
uGwv8noratiqahuGwv8
03 8891 7170
Abdul Razak bin Abdul Latif
PAT (K)
Unit Akaun/Akruan
qjDaqarazakqjDaq
03 8891 7136
qjDaqarazakqjDaq
03 8891 7136
Ahmad Safuan bin Shamsuddin
PPTT (K)
Unit Perolehan
j@05Bsafuanj@05B
03 8891 7114
j@05Bsafuanj@05B
03 8891 7114
Yumnah binti Yahaya
PAK (K)
Unit Pembayaran
lX)n6yumnahlX)n6
03 8891 7137
lX)n6yumnahlX)n6
03 8891 7137
Siti Aishah Binti Embong
PPTK (K)
Unit Pengurusan Aset
GUupTaishahembongGUupT
03 8891 7159
GUupTaishahembongGUupT
03 8891 7159
Nurhidayah binti Zahari
PA (K) 1
Unit Saraan
71nQhhidayah.zahari71nQh
03 8891 7138
71nQhhidayah.zahari71nQh
03 8891 7138
Norasimah binti Ismail
PA (K) 2
Unit Pembayaran
2c9shnorasimah2c9sh
03 8891 7139
2c9shnorasimah2c9sh
03 8891 7139
Nurhayati binti Abd Rahim
PA (K) 3
Unit Pembayaran
2*3!Hnurhayati2*3!H
03 8891 7140
2*3!Hnurhayati2*3!H
03 8891 7140
Wan Mohd Syafiq bin Wan Mohamad Shukri
PPT (K)
Unit Belanjawan
e10JYsyafiq.shukrie10JY
03 8891 7160
e10JYsyafiq.shukrie10JY
03 8891 7160
Fazidah binti Mohd Ali
PTK (K) 1
Unit Pembayaran
b3kQNfazidahb3kQN
03 8891 7143
b3kQNfazidahb3kQN
03 8891 7143
Noradilah binti Mohamad Rani
PTK (K) 2
Unit Perolehan
pmQmWnoradilah.ranipmQmW
03 8891 7161
pmQmWnoradilah.ranipmQmW
03 8891 7161
Aida Fazleena binti Mustaffa
PTK (K) 3
Unit Pentadbiran & Stor
l&7gvaidafazleenal&7gv
03 8891 7035
l&7gvaidafazleenal&7gv
03 8891 7035
Nurul Liyana binti Mazlan
PA (K) K1
Unit Akaun/Akruan
ODAjMliyana.mazlanODAjM
03 8891 7148
ODAjMliyana.mazlanODAjM
03 8891 7148
Ahmad Zaiyadi bin Abd Rahman
PA (K) K2
Unit Akaun/Akruan
oSatnzaiyadioSatn
03 8891 7150
oSatnzaiyadioSatn
03 8891 7150
Nor Zaliza binti Zainuddin
PA (K) K3
Unit Saraan
87U@#norzaliza87U@#
03 8891 7147
87U@#norzaliza87U@#
03 8891 7147
Fadhilah Adawiyah binti Faizal
PA (K) K4
Unit Saraan
$wU9bfadhilah.faizal$wU9b
03 8891 7149
$wU9bfadhilah.faizal$wU9b
03 8891 7149
Nurul Aisyah binti Zakaria
PTW (K) 1
Unit Saraan
v78Apaisyah.zakariav78Ap
03 8891 7171
v78Apaisyah.zakariav78Ap
03 8891 7171
Sutiswadi bin Che Mohamed
PTW (K) 7
Unit Saraan
X5#iysutiswadiX5#iy
03 8891 7142
X5#iysutiswadiX5#iy
03 8891 7142
Norhaswani binti Mahamad
PTW (K) 2
Unit Pembayaran
HSglInorhaswaniHSglI
03 8891 7145
HSglInorhaswaniHSglI
03 8891 7145
Tina Melanie a/p George Jacob
PTW (K) 3
Unit Pembayaran
NvUgCtinaNvUgC
03 8891 7146
NvUgCtinaNvUgC
03 8891 7146
Melania Pandikar
PTW (K) 4
Unit Pembayaran
3QYr8melania3QYr8
03 8891 7141
3QYr8melania3QYr8
03 8891 7141
Juhaira binti Ahmad
PTW (K) 5
Unit Pembayaran
woS&pjuhairawoS&p
03 8891 7144
woS&pjuhairawoS&p
03 8891 7144
Khasnor Hayati binti Abdul Khamis
PTW (K) 6
Unit Pembayaran
176vFkhasnor176vF
03 8891 7152
176vFkhasnor176vF
03 8891 7152
Nurshafidah binti Roslim
PT (K) 3
Unit Perolehan
CoYYsnurshafidahCoYYs
03 8891 7165
CoYYsnurshafidahCoYYs
03 8891 7165
Norfadilah binti Md Rani
PT (K) 4
Unit Perolehan
Fu$SunorfadilahFu$Su
03 8891 7167
Fu$SunorfadilahFu$Su
03 8891 7167
Nor Arina binti Mohd Sah
PT (K) 5
Unit Perolehan
CbC0FnorarinaCbC0F
03 8891 7166
CbC0FnorarinaCbC0F
03 8891 7166
Nas Liana binti Ahmad Nasir
PT (K) 7
Unit Perolehan
rWHS*lianarWHS*
03 8891 7162
rWHS*lianarWHS*
03 8891 7162
Nurul Nabilah binti Musa
PT (K) 1
Unit Pentadbiran & Stor
npC((nurulnabilahnpC((
03 8891 7126
npC((nurulnabilahnpC((
03 8891 7126
KOSONG
PT (K) 2
Unit Pengurusan Aset
03 8891 7038
03 8891 7038
Farah Nor Akhmar binti Kamaruzaman
PT (K) 6
Unit Belanjawan
JPKI!farahakhmarJPKI!
03 8891 7154
JPKI!farahakhmarJPKI!
03 8891 7154
Jovita@Lilyen binti Taikul
PT (K) 8
Unit Pengurusan Aset
Nupd%jovitaNupd%
03 8891 7169
Nupd%jovitaNupd%
03 8891 7169
KOSONG
PO (K)
Unit Pentadbiran & Stor
03 8891 7153
03 8891 7153
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan