Bahagian Pembangunan Industri

Aras 14,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7470 (SUB PI), 7471 (CPA), 7472 (CPK), 7473 (CPP)


KOSONG
Setiausaha Bahagian
03 8891 7475
03 8891 7475
KOSONG
PA SUB (PI)
03 8891 7475
03 8891 7475
Jegatheswary a/p Krishnan
KPSUK (PI) 1
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
&oyumjega&oyum
03 8891 7513
&oyumjega&oyum
03 8891 7513
Jaime Yeoh
KSPUK (PI) 2
Cawangan Pengurusan Acara
ySyD&jaimeySyD&
03 8891 7497
ySyD&jaimeySyD&
03 8891 7497
Azman Azra bin Abdul Rahman @ Md Salleh
KPSUK (PI) 3
Cawangan Insentif, MYTQA dan Pekerja Asing
e@Rwsazmanazrae@Rws
03 8891 7480
e@Rwsazmanazrae@Rws
03 8891 7480
Faziana binti Farook
KPSU (PI) 1
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
Xk37CfazianaXk37C
03 8891 7516
Xk37CfazianaXk37C
03 8891 7516
KOSONG
KPSU (PI) 3
Unit Acara Partnership
Noor Hasrell bin Hassan
PSUK (PI) 1
Cawangan Insentif, MYTQA dan Pekerja Asing
0WlXQhasrell0WlXQ
03 8891 7484
0WlXQhasrell0WlXQ
03 8891 7484
Chong Wai Kit
PSUK (PI) 2
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
tCWYswaikittCWYs
03 8891 7469
tCWYswaikittCWYs
03 8891 7469
Mohd Effizal bin Piroj Ahmad
PSUK (PI) 3
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
!$5E5effizal!$5E5
03 8891 7487
!$5E5effizal!$5E5
03 8891 7487
Mohamad Iskandar bin Nordin
PSUK (PI) 4
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
CQZ$niskandarCQZ$n
03 8891 7581
CQZ$niskandarCQZ$n
03 8891 7581
Ooi Choon Joo
PSUK (PI) 5
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
r&J1Hcj.ooir&J1H
03 8891 7524
r&J1Hcj.ooir&J1H
03 8891 7524
Nadiah Hanim binti Md. Nor
PSU (PI) 1
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
z7yr&nadiahhanimz7yr&
03 8891 7498
z7yr&nadiahhanimz7yr&
03 8891 7498
Nurnadiah binti Mohd Roby
PSU (PI) 2
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
dTP*5nurnadiahdTP*5
03 8891 7478
dTP*5nurnadiahdTP*5
03 8891 7478
Sanisah binti Jaafar
PPTT (PI)
Cawangan Insentif, MYTQA dan Pekerja Asing
8%tF8sanisah8%tF8
03 8891 7053
8%tF8sanisah8%tF8
03 8891 7053
Jamal bin Said
PPTK (PI) 1
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
EdqmzjamalEdqmz
03 8891 7499
EdqmzjamalEdqmz
03 8891 7499
Rosfan bin Ramlee
PPTK (PI) 2
Cawangan Insentif, MYTQA dan Pekerja Asing
*M7Ghrosfan*M7Gh
03 8891 7479
*M7Ghrosfan*M7Gh
03 8891 7479
Noor Izyani binti Rosly
PPTK (PI) 3
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
6EN0uizyani6EN0u
03 8891 7123
6EN0uizyani6EN0u
03 8891 7123
KOSONG
PPT (PI) 1
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
03 8891 7529
03 8891 7529
KOSONG
PPT (PI) 2
Cawangan Insentif, MYTQA dan Pekerja Asing
03 8891 7503
03 8891 7503
Ramlah binti Mohd Yusuf
PPT (PI) 3
Cawangan Insentif, MYTQA dan Pekerja Asing
0ZWg!ramlah.yusuf0ZWg!
03 8891 7492
0ZWg!ramlah.yusuf0ZWg!
03 8891 7492
Noor Arvena binti Noor Azam
PPT (PI) 4
Cawangan Insentif, MYTQA dan Pekerja Asing
N)Z@SnoorarvenaN)Z@S
03 8891 7483
N)Z@SnoorarvenaN)Z@S
03 8891 7483
Datin Erma Linda binti Maulop
PPT (PI) 5
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
9nyW1ermalinda9nyW1
03 88917523
9nyW1ermalinda9nyW1
03 88917523
Nafisah binti Mohd Hussin
PPT (PI) 6
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
4zkrfnafisah4zkrf
03 8891 7486
4zkrfnafisah4zkrf
03 8891 7486
Noor Mar binti Sapiai
PTK (PI) 1
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
4qvuXnoormar4qvuX
03 8891 7504
4qvuXnoormar4qvuX
03 8891 7504
Md Mahathir bin Md Isa
PTK (PI) 2
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
yAWpgmahathiryAWpg
03 8891 7507
yAWpgmahathiryAWpg
03 8891 7507
Faizatul Atikah binti Hazmi
PT (PI) 1
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
NRavNatikahNRavN
03 8891 7514
NRavNatikahNRavN
03 8891 7514
Sarimah binti Ismail
PT (PI) 2
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
rfwapsarimah_irfwap
03 8891 7489
rfwapsarimah_irfwap
03 8891 7489
Siti Zuraida binti Romli
PT (PI) 3
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
eMelJsitizuraidaeMelJ
03 8891 7528
eMelJsitizuraidaeMelJ
03 8891 7528
Nur Atiqah binti Jasmin
PT (PI) 4
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
8d4Munuratiqah8d4Mu
03 8891 7508
8d4Munuratiqah8d4Mu
03 8891 7508
Norsuriana binti Ibrahim
PT (PI) 5
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
rxRBOnorsurianarxRBO
03 8891 7501
rxRBOnorsurianarxRBO
03 8891 7501
Zulkarnain bin Johari
PT (PI) 6
Cawangan Perkhidmatan Pelancongan
JNUNRzulkarnainjohariJNUNR
03 8891 7485
JNUNRzulkarnainjohariJNUNR
03 8891 7485
KOSONG
PT (PI) 7
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
03 8891 7633
03 8891 7633
Hamidi bin Ismail
PT (PI) 8
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
1jL7dhamidi1jL7d
03 8891 7324
1jL7dhamidi1jL7d
03 8891 7324
KOSONG
JA (PI)
Cawangan Pengurusan Acara
03 8891 7527
03 8891 7527
Haslinda binti Omar
PO (PI)
Cawangan Voluntourism, Pengurusan dan Kewangan
OtyozhaslindaOtyoz
03 8891 7490
OtyozhaslindaOtyoz
03 8891 7490
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit