Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kedah

Kompleks Pelancongan Negeri Kedah
Seksyen 20, Jalan Raja
05000 Alor Setar
Kedah Darul Aman
Tel: 04 732 8296 / 04 730 8794 Fax: 04 732 7914 / 04 732 7914


Anuar bin Abd Razak
Pengarah
QKBxUanuarrazakQKBxU
04 735 1030
QKBxUanuarrazakQKBxU
04 735 1030
Norazira binti Meerasa
Penolong Pengarah
w(4WSnoraziraw(4WS
04 735 1030
w(4WSnoraziraw(4WS
04 735 1030
Mohammad Jamil bin Said
PPTT (K)
Unit Pelesenan Pelancongan
gY9stjamilgY9st
04 732 8296
gY9stjamilgY9st
04 732 8296
Mohammad Zuki bin Hj Awang
PPTK (K) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
PzNG#zuki_ppwPzNG#
04 732 8296
PzNG#zuki_ppwPzNG#
04 732 8296
Rosmini binti Abd Rahman
PPTK (K) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
nIAh5rosmininIAh5
04 735 1030
nIAh5rosmininIAh5
04 735 1030
Muhamad Pauzi bin Othman
PPTK (K) 3
Unit Pembangunan Industri
uWQidmpauziuWQid
04 730 8794
uWQidmpauziuWQid
04 730 8794
Mohd Alfey bin Abdul Rahim
PPT (K)
Unit Pelesenan Pelancongan
)Gs!Walfey)Gs!W
04 732 8296
)Gs!Walfey)Gs!W
04 732 8296
Nurasilah binti Ahmad Tajuddin
PTK (K)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
Hs6UInurasilahHs6UI
04 735 1030
Hs6UInurasilahHs6UI
04 735 1030
Akmal Khairani binti Kassim
PT (K) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
0EayKakmalkhairani0EayK
04 732 8296
0EayKakmalkhairani0EayK
04 732 8296
Irwanniza binti Che Omar
PT (K) 2
Unit Pembangunan Industri
or#WUirwannizaor#WU
04 730 8794
or#WUirwannizaor#WU
04 730 8794
Suriati binti Haron
PT (K) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
lV@QHsuriatilV@QH
04 735 1030
lV@QHsuriatilV@QH
04 735 1030
Zulkifli bin Suid
PT (K) 4
Unit Pembangunan Industri
RH@$3zulkiflisuidRH@$3
04 730 8794
RH@$3zulkiflisuidRH@$3
04 730 8794
KOSONG
Pemandu Kenderaan
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 735 1030
04 735 1030
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan