Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
BR)OOaidilBR)OO
09 741 2400
BR)OOaidilBR)OO
09 741 2400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
N%0eczaidiN%0ec
09 741 2400
N%0eczaidiN%0ec
09 741 2400
Wan Mohd Syafiq bin Mohd Wan Mohamad Shukri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
c#%rtsyafiq.shukric#%rt
09 741 2400
c#%rtsyafiq.shukric#%rt
09 741 2400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pembangunan Industri
f9!G1normalaf9!G1
09 741 2400
f9!G1normalaf9!G1
09 741 2400
KOSONG
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
09 741 2400
09 741 2400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
!pmIosorzana!pmIo
09 741 2400
!pmIosorzana!pmIo
09 741 2400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
ariRAmasturaariRA
09 741 2400
ariRAmasturaariRA
09 741 2400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
VRR3trohanaVRR3t
09 741 2400
VRR3trohanaVRR3t
09 741 2400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
)@%COniknurliyana)@%CO
09 741 2400
)@%COniknurliyana)@%CO
09 741 2400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
3uZ(pazeera3uZ(p
09 741 2400
3uZ(pazeera3uZ(p
09 741 2400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
1*blomohdhazamudin1*blo
09 741 2400
1*blomohdhazamudin1*blo
09 741 2400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit