Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
vT8)zaidilvT8)z
09-7412400
vT8)zaidilvT8)z
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
l)nxWzaidil)nxW
09-7412400
l)nxWzaidil)nxW
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri
09-7412400
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09-7412400
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
Y#MO(normalaY#MO(
09-7412400
Y#MO(normalaY#MO(
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
m)DMGsorzanam)DMG
09-7412400
m)DMGsorzanam)DMG
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
LygatrohanaLygat
09-7412400
LygatrohanaLygat
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
$!3^qazeera$!3^q
09-7412400
$!3^qazeera$!3^q
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
VNx^LniknurliyanaVNx^L
09-7412400
VNx^LniknurliyanaVNx^L
09-7412400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
ILequmasturaILequ
09-7412400
ILequmasturaILequ
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
@7vCbmohdhazamudin@7vCb
09-7412400
@7vCbmohdhazamudin@7vCb
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit