Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
U58dtaidilU58dt
09 741 2400
U58dtaidilU58dt
09 741 2400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
*UGA)zaidi*UGA)
09 741 2400
*UGA)zaidi*UGA)
09 741 2400
Wan Mohd Syafiq bin Mohd Wan Mohamad Shukri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
3V712syafiq.shukri3V712
09 741 2400
3V712syafiq.shukri3V712
09 741 2400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pembangunan Industri
(0pP*normala(0pP*
09 741 2400
(0pP*normala(0pP*
09 741 2400
KOSONG
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
09 741 2400
09 741 2400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
X$xVEsorzanaX$xVE
09 741 2400
X$xVEsorzanaX$xVE
09 741 2400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembagunan Prasarana
ZOdNemasturaZOdNe
09 741 2400
ZOdNemasturaZOdNe
09 741 2400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
QcprbrohanaQcprb
09 741 2400
QcprbrohanaQcprb
09 741 2400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
sEAJ6niknurliyanasEAJ6
09 741 2400
sEAJ6niknurliyanasEAJ6
09 741 2400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
g*l!tazeerag*l!t
09 741 2400
g*l!tazeerag*l!t
09 741 2400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
beoKQmohdhazamudinbeoKQ
09 741 2400
beoKQmohdhazamudinbeoKQ
09 741 2400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit