Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
L!1LFaidilL!1LF
09-7412400
L!1LFaidilL!1LF
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
vM34hzaidivM34h
09-7412400
vM34hzaidivM34h
09-7412400
Mohd Rodzi bin Abdullah
PPT
Unit Pembangunan Industri
C34T0mohdrodziC34T0
09-7412400
C34T0mohdrodziC34T0
09-7412400
Mohd Alpatah bin Abdul Latif
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
l^bpZalpatahl^bpZ
09-7412400
l^bpZalpatahl^bpZ
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
%6jxonormala%6jxo
09-7412400
%6jxonormala%6jxo
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
eLGNasorzanaeLGNa
09-7412400
eLGNasorzanaeLGNa
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
Zh9h%rohanaZh9h%
09-7412400
Zh9h%rohanaZh9h%
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
yKe*razeerayKe*r
09-7412400
yKe*razeerayKe*r
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
Jdv5XniknurliyanaJdv5X
09-7412400
Jdv5XniknurliyanaJdv5X
09-7412400
Norafizah binti Mohd Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
qCFGrnorafizahqCFGr
09-7412400
qCFGrnorafizahqCFGr
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
7W4lxmohdhazamudin7W4lx
09-7412400
7W4lxmohdhazamudin7W4lx
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan