Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
DH2tKaidilDH2tK
09-7412400
DH2tKaidilDH2tK
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
dLvRCzaididLvRC
09-7412400
dLvRCzaididLvRC
09-7412400
Mohd Rodzi bin Abdullah
PPT
Unit Pembangunan Industri
A1RqFmohdrodziA1RqF
09-7412400
A1RqFmohdrodziA1RqF
09-7412400
Mohd Alpatah bin Abdul Latif
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
lKFa1alpatahlKFa1
09-7412400
lKFa1alpatahlKFa1
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
$%@ZPnormala$%@ZP
09-7412400
$%@ZPnormala$%@ZP
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
j*xl&sorzanaj*xl&
09-7412400
j*xl&sorzanaj*xl&
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
dI5s#rohanadI5s#
09-7412400
dI5s#rohanadI5s#
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
ziH58azeeraziH58
09-7412400
ziH58azeeraziH58
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
w(IqCniknurliyanaw(IqC
09-7412400
w(IqCniknurliyanaw(IqC
09-7412400
Norafizah binti Mohd Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
S0hecnorafizahS0hec
09-7412400
S0hecnorafizahS0hec
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
3HrNWmohdhazamudin3HrNW
09-7412400
3HrNWmohdhazamudin3HrNW
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan