Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Kelantan

Kampung Kraf tangan
Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim
Tel: 09 741 2400 Fax: 09 744 6672


Mohd Aidil Afizie bin Daud
Pengarah
UyQIyaidilUyQIy
09-7412400
UyQIyaidilUyQIy
09-7412400
Zaidi bin Mohamed
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
ciZXSzaidiciZXS
09-7412400
ciZXSzaidiciZXS
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri
09-7412400
09-7412400
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
09-7412400
09-7412400
Normala binti Yakub
PPT
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
gtvA*normalagtvA*
09-7412400
gtvA*normalagtvA*
09-7412400
Sorzana binti Ilias
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
!lyEosorzana!lyEo
09-7412400
!lyEosorzana!lyEo
09-7412400
Rohana binti Zakaria
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
FjCGkrohanaFjCGk
09-7412400
FjCGkrohanaFjCGk
09-7412400
Azeera binti Lokman
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
tAG6FazeeratAG6F
09-7412400
tAG6FazeeratAG6F
09-7412400
Nik Nurliyana binti Nik Mohd Zulkifli
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
0aFeYniknurliyana0aFeY
09-7412400
0aFeYniknurliyana0aFeY
09-7412400
Nik Nur Mastura binti Nik Abdul Aziz
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
KA2jmmasturaKA2jm
09-7412400
KA2jmmasturaKA2jm
09-7412400
Mohd Hazamudin bin Mohammad
Pemandu
Unit Pentadbiran
TjFFsmohdhazamudinTjFFs
09-7412400
TjFFsmohdhazamudinTjFFs
09-7412400
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit