Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia WP Labuan

Kompleks Sukan Laut Antarabangsa WP Labuan
Peti Surat 80753
87008 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel: 087 422 622 Fax: 087 419 622


KOSONG
Pengarah
087 422 622
087 422 622
Asmidar binti Muh Nawir
PPTK
Unit Pembangunan Industri & Prasarana Pelancongan
vSbzBasmidarvSbzB
087 422 622
vSbzBasmidarvSbzB
087 422 622
Rogayah binti Matusin
PPTK
Unit Pelesenan & Penguatkuasaan
yVIxarogayahyVIxa
087 422 622
yVIxarogayahyVIxa
087 422 622
KOSONG
PPT
Unit Pembangunan Industri & Prasarana Pelancongan
087 422 622
087 422 622
Yusni binti Yong
PPT
Unit Pentadbiran & Kewangan
qn)0Tyusniqn)0T
087 422 622
qn)0Tyusniqn)0T
087 422 622
Beatrice binti Gahia
PT (W)
Unit Pentadbiran & Kewangan
0lR4pbeatrice0lR4p
087 422 622
0lR4pbeatrice0lR4p
087 422 622
Mohd Zairi bin Zakaria
PT (P/O)
Unit Pelesenan & Penguatkuasaan
TEn^KzairiTEn^K
087 422 622
TEn^KzairiTEn^K
087 422 622
Nurliyana binti Suhali
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri & Prasarana Pelancongan
JKdI#nurliyanaJKdI#
087 422 622
JKdI#nurliyanaJKdI#
087 422 622
Rahman bin Mustaffa
Pemandu
nNmOOrahmannNmOO
087 422 622
nNmOOrahmannNmOO
087 422 622
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit