Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia WP Labuan

Kompleks Sukan Laut Antarabangsa WP Labuan
Peti Surat 80753
87008 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel: 087 422 622 Fax: 087 419 622


Vinson bin Embaran
Pengarah
bMT)hvinsonbMT)h
087 422 622
bMT)hvinsonbMT)h
087 422 622
KOSONG
PPTK (PW)
Unit Pengurusan, Prasarana Pelancongan & Pelesenan
087 422 622
087 422 622
Asmidar binti Muh Nawir
PPTK (PI)
Unit Pembangunan Industri
yDqpQasmidaryDqpQ
087 422 622
yDqpQasmidaryDqpQ
087 422 622
Ajiejah binti Lajim
PPT (PP)
Unit Pengurusan, Prasarana Pelancongan & Pelesenan
$vdOJajiejah$vdOJ
087 422 622
$vdOJajiejah$vdOJ
087 422 622
Yusni binti Yong
PPT (PI)
Unit Pembangunan Industri
JWfepyusniJWfep
087 422 622
JWfepyusniJWfep
087 422 622
Beatrice Gahia
PT (W)
Unit Pengurusan, Prasarana Pelancongan & Pelesenan
31M)cbeatrice31M)c
087 422 622
31M)cbeatrice31M)c
087 422 622
Mohd Zairi bin Zakaria
PT (P/O) (PP)
Unit Pengurusan, Prasarana Pelancongan & Pelesenan
j6hTEzairij6hTE
087 422 622
j6hTEzairij6hTE
087 422 622
Nurliyana binti Suhali
PT (P/O) (PI)
Unit Pembangunan Industri
heX9$nurliyanaheX9$
087 422 622
heX9$nurliyanaheX9$
087 422 622
Rahman bin Mustaffa
Pemandu
HTW*RrahmanHTW*R
087 422 622
HTW*RrahmanHTW*R
087 422 622
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan