Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


Tuan Haji Idros bin Yahya
Pengarah
xwrb#idrosxwrb#
09-517 1111
xwrb#idrosxwrb#
09-517 1111
Mohamad Ali bin Osman
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
vuo9lmohd.alivuo9l
09-517 1111
vuo9lmohd.alivuo9l
09-517 1111
Shaiful Bahri bin Abdul Hadi
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
LGwhAshaifulhadiLGwhA
09-517 1111
LGwhAshaifulhadiLGwhA
09-517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
SlRJDizaziSlRJD
09-517 1111
SlRJDizaziSlRJD
09-517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
9qGWbnarisah9qGWb
09-517 1111
9qGWbnarisah9qGWb
09-517 1111
Shahira binti Mohd Sadri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
p7Cujshahirap7Cuj
09-517 1111
p7Cujshahirap7Cuj
09-517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
o$QmJsuhainio$QmJ
09-517 1111
o$QmJsuhainio$QmJ
09-517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
y2p@Bhaneffy2p@B
09-517 1111
y2p@Bhaneffy2p@B
09-517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
&FYxmzamilah&FYxm
09-517 1111
&FYxmzamilah&FYxm
09-517 1111
Nur Hasmiza binti Ghani
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
oSvJlhasmizaoSvJl
09-517 1111
oSvJlhasmizaoSvJl
09-517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
Kp8PtmohdkhairulKp8Pt
09-517 1111
Kp8PtmohdkhairulKp8Pt
09-517 1111
Mohd Jalani bin Razaly
Pemandu
Unit Pentadbiran
09-517 1111
09-517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan