Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
ApmCqidrosApmCq
09 517 1111
ApmCqidrosApmCq
09 517 1111
Rozli bin Abdul Rani
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
kVICarozlikVICa
09 517 1111
kVICarozlikVICa
09 517 1111
Puan Noorul Huda binti Mazlan
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
LidcLhudaLidcL
09 517 1111
LidcLhudaLidcL
09 517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
xMlM4izazixMlM4
09 517 1111
xMlM4izazixMlM4
09 517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
BDfX6narisahBDfX6
09 517 1111
BDfX6narisahBDfX6
09 517 1111
Mariana binti Dato' Haji Ismail
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
i^3V2marianai^3V2
09 517 1111
i^3V2marianai^3V2
09 517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
*)jDVsuhaini*)jDV
09 517 1111
*)jDVsuhaini*)jDV
09 517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
CsoJihaneffCsoJi
09 517 1111
CsoJihaneffCsoJi
09 517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
tfES5zamilahtfES5
09 517 1111
tfES5zamilahtfES5
09 517 1111
Mohd Zulfiffi bin Mohd Zahidi
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
S9z&IzulfiffiS9z&I
09 517 1111
S9z&IzulfiffiS9z&I
09 517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
2M5t^mohdkhairul2M5t^
09 517 1111
2M5t^mohdkhairul2M5t^
09 517 1111
Abdul Halim bin Ghazali
Pemandu
Unit Pentadbiran
09 517 1111
09 517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit