Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
DreKTidrosDreKT
09-517 1111
DreKTidrosDreKT
09-517 1111
Mohamad Ali bin Osman
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
ITmtAmohd.aliITmtA
09-517 1111
ITmtAmohd.aliITmtA
09-517 1111
Shaiful Bahri bin Abdul Hadi
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
KNkmnshaifulhadiKNkmn
09-517 1111
KNkmnshaifulhadiKNkmn
09-517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
UEfH6izaziUEfH6
09-517 1111
UEfH6izaziUEfH6
09-517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
UYvo1narisahUYvo1
09-517 1111
UYvo1narisahUYvo1
09-517 1111
Shahira binti Mohd Sadri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
MTKl8shahiraMTKl8
09-517 1111
MTKl8shahiraMTKl8
09-517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
w#L1Gsuhainiw#L1G
09-517 1111
w#L1Gsuhainiw#L1G
09-517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
h8BJMhaneffh8BJM
09-517 1111
h8BJMhaneffh8BJM
09-517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
3BCzpzamilah3BCzp
09-517 1111
3BCzpzamilah3BCzp
09-517 1111
Nur Hasmiza binti Ghani
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
QIf3!hasmizaQIf3!
09-517 1111
QIf3!hasmizaQIf3!
09-517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
9I2H0mohdkhairul9I2H0
09-517 1111
9I2H0mohdkhairul9I2H0
09-517 1111
Mohd Jalani bin Razaly
Pemandu
Unit Pentadbiran
09-517 1111
09-517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit