Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pahang

B 8006, Tingkat 1 - 3
Seri Kuantan Square, Jalan Teluk Sisek
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09 517 1111 / 09 517 1112 Fax: 09 514 6900


YBhg. Dato' Hj. Idros bin Yahya
Pengarah
UF@LUidrosUF@LU
09-517 1111
UF@LUidrosUF@LU
09-517 1111
Mohamad Ali bin Osman
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
kdr9hmohd.alikdr9h
09-517 1111
kdr9hmohd.alikdr9h
09-517 1111
Shaiful Bahri bin Abdul Hadi
PPTK
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
hMW&nshaifulhadihMW&n
09-517 1111
hMW&nshaifulhadihMW&n
09-517 1111
Mohd Izazi bin Ismail
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Acara)
^az!^izazi^az!^
09-517 1111
^az!^izazi^az!^
09-517 1111
Narisah binti Mohamad
PPTK
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
grDFfnarisahgrDFf
09-517 1111
grDFfnarisahgrDFf
09-517 1111
Shahira binti Mohd Sadri
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
TxSgrshahiraTxSgr
09-517 1111
TxSgrshahiraTxSgr
09-517 1111
Suhaini binti Abdul Jalil
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
vg)a$suhainivg)a$
09-517 1111
vg)a$suhainivg)a$
09-517 1111
Mohd Haneff bin Abd Manan
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri (Acara)
vT9b5haneffvT9b5
09-517 1111
vT9b5haneffvT9b5
09-517 1111
Zamilah binti Mat Hassan
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
FbGt4zamilahFbGt4
09-517 1111
FbGt4zamilahFbGt4
09-517 1111
Nur Hasmiza binti Ghani
PT(P/O)
Unit Pembangunan Industri (Homestay dan Kursus)
(P7E9hasmiza(P7E9
09-517 1111
(P7E9hasmiza(P7E9
09-517 1111
Mohd Khairul bin Md Nor
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
*dkCVmohdkhairul*dkCV
09-517 1111
*dkCVmohdkhairul*dkCV
09-517 1111
Mohd Jalani bin Razaly
Pemandu
Unit Pentadbiran
09-517 1111
09-517 1111
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit