Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
&1ATujonathan&1ATu
04 262 0202
&1ATujonathan&1ATu
04 262 0202
Mohd Mazlan bin Hashim
PPTT (P)
Unit Pembangunan Prasarana
%Z3cImohd.mazlan%Z3cI
04 262 0202
%Z3cImohd.mazlan%Z3cI
04 262 0202
Frida binti Mustaffa
PPTK (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
x4Mzcfridax4Mzc
04 262 0202
x4Mzcfridax4Mzc
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
wtK1JnurainitahirwtK1J
04 262 0202
wtK1JnurainitahirwtK1J
04 262 0202
Abdillah Aafifi bin Abu Hussin @ Hashim
PPTK (P) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
PNPU3ailabdillahPNPU3
04 262 0202
PNPU3ailabdillahPNPU3
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
Spse8rohizatSpse8
04 262 0202
Spse8rohizatSpse8
04 262 0202
Zaity Farrah binti Ismail
PT (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
OOr1pzaityOOr1p
04 262 0202
OOr1pzaityOOr1p
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pembangunan Industri
gr*XAsitipatimahgr*XA
04 262 0202
gr*XAsitipatimahgr*XA
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pembangunan Industri
14wF*diana14wF*
04 262 0202
14wF*diana14wF*
04 262 0202
Zati Nursyifa binti Rasdi
PT (P) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
6#o)5zati6#o)5
04 262 0202
6#o)5zati6#o)5
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
Te*RvkokchingTe*Rv
04 262 0202
Te*RvkokchingTe*Rv
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan