Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau Pinang

No.11 Lebuh Pantai, Lot 710
10300 George Town
Pulau Pinang
Tel: 04 262 0202 Fax: 04 263 1020


Jonathan Freddy P. Bagang
Pengarah
DpN&LjonathanDpN&L
04 262 0202
DpN&LjonathanDpN&L
04 262 0202
Hadilah binti Rozali
PPTT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
C^Uc(hadilahC^Uc(
04 262 0202
C^Uc(hadilahC^Uc(
04 262 0202
Frida binti Mustaffa
PPTK (P) 1
Unit Pelesenan Pelancongan
t%qAufridat%qAu
04 262 0202
t%qAufridat%qAu
04 262 0202
Nuraini binti Mohd Tahir
PPTK (P) 2
Unit Pembangunan Industri
oTguqnurainitahiroTguq
04 262 0202
oTguqnurainitahiroTguq
04 262 0202
KOSONG
PPTK (P) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
04 262 0202
04 262 0202
Rohizat bin Ab. Rahman
PPT (P)
Unit Pelesenan Pelancongan
M#&T!rohizatM#&T!
04 262 0202
M#&T!rohizatM#&T!
04 262 0202
Zaity Farrah binti Ismail
PT (P) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan & Pembangunan Prasarana
GF%V&zaityGF%V&
04 262 0202
GF%V&zaityGF%V&
04 262 0202
Siti Patimah binti Ali
PT (P) 2
Unit Pelesenan Pelancongan
(%75Jsitipatimah(%75J
04 262 0202
(%75Jsitipatimah(%75J
04 262 0202
Nordiana binti Azmi
PT (P) 3
Unit Pelesenan Pelancongan
kra4Bdianakra4B
04 262 0202
kra4Bdianakra4B
04 262 0202
Zati Nursyifa binti Rasdi
PT (P) 4
Unit Pembangunan Industri
U18XSzatiU18XS
04 262 0202
U18XSzatiU18XS
04 262 0202
Hor Kok Ching
PT (KEW)
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
Cq&aRkokchingCq&aR
04 262 0202
Cq&aRkokchingCq&aR
04 262 0202
Mat Zaki bin Othman
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana Pembangunan
04 262 0202
04 262 0202
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit