Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
HyG5iahmadzakiHyG5i
088-269709/710/711/712
HyG5iahmadzakiHyG5i
088-269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
ZisyeevangelineZisye
088-269709/710/711/712
ZisyeevangelineZisye
088-269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pembangunan Industri
qt1SBesmadolqt1SB
088-269709/710/711/712
qt1SBesmadolqt1SB
088-269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
v209Afarziahv209A
088-269709/710/711/712
v209Afarziahv209A
088-269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
SH5#JsalizanSH5#J
088-269709/710/711/712
SH5#JsalizanSH5#J
088-269709/710/711/712
Zullkfly bin Rahmat
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
osm&Uzullkfylosm&U
088-269709/710/711/712
osm&Uzullkfylosm&U
088-269709/710/711/712
Mirad bin Baseri
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
rk3i%miradrk3i%
088-269709/710/711/712
rk3i%miradrk3i%
088-269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Pentadbiran dan Kewangan
H%glfmaziahH%glf
088-269709/710/711/712
H%glfmaziahH%glf
088-269709/710/711/712
Dg. Rosmah @ Dayangku Rosmah Bte Ag. Yakob
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
h5%$Edgrosmahh5%$E
088-269709/710/711/712
h5%$Edgrosmahh5%$E
088-269709/710/711/712
Muhammad Faidlee bin Muhd Taupik
PPT
Unit Pembangunan Industri
vL9xufaidleevL9xu
088-269709/710/711/712
vL9xufaidleevL9xu
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
K5$enoliviaK5$en
088-269709/710/711/712
K5$enoliviaK5$en
088-269709/710/711/712
Norazwana binti Naharuddin
PT (P/O)
Unit Pelesenan
(eY&nnorazwana(eY&n
088-269709/710/711/712
(eY&nnorazwana(eY&n
088-269709/710/711/712
Kuslela Monabella binti Kusin
PT (P/O)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
E^5bbbetsyE^5bb
088-269709/710/711/712
E^5bbbetsyE^5bb
088-269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
WjI7gsuiniWjI7g
088-269709/710/711/712
WjI7gsuiniWjI7g
088-269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan