Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sabah

Lot 2-5-8, 9, 10,11 & 24
Tingkat 4, Wisma San Hin Wawasan Plaza
Lorong Wawasan Plaza
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088 269 711 / 712 / 709 / 710 Fax: 088 269 713


Ag. Ahmad Zaki bin Abu Bakar
Pengarah
qZ3fwahmadzakiqZ3fw
088-269709/710/711/712
qZ3fwahmadzakiqZ3fw
088-269709/710/711/712
Evangeline J Sinagoh
Penolong Pengarah
W%$V^evangelineW%$V^
088-269709/710/711/712
W%$V^evangelineW%$V^
088-269709/710/711/712
Esmadol bin Jimbang
PPTT
Unit Pembangunan Industri
w@rNnesmadolw@rNn
088-269709/710/711/712
w@rNnesmadolw@rNn
088-269709/710/711/712
Farziah @ Fauziah binti Saiman
PPTT
Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
5ZTaCfarziah5ZTaC
088-269709/710/711/712
5ZTaCfarziah5ZTaC
088-269709/710/711/712
Salizan bin Mohd Ali
PPTT
Unit Pelesenan Pelancongan
)mIbhsalizan)mIbh
088-269709/710/711/712
)mIbhsalizan)mIbh
088-269709/710/711/712
Zullkfly bin Rahmat
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
W6K(wzullkfylW6K(w
088-269709/710/711/712
W6K(wzullkfylW6K(w
088-269709/710/711/712
Mirad bin Baseri
PPTK
Unit Pelesenan Pelancongan
7^LUImirad7^LUI
088-269709/710/711/712
7^LUImirad7^LUI
088-269709/710/711/712
Maziah binti Ibrahim
PPTK
Unit Pentadbiran dan Kewangan
7s(pjmaziah7s(pj
088-269709/710/711/712
7s(pjmaziah7s(pj
088-269709/710/711/712
Dg. Rosmah @ Dayangku Rosmah Bte Ag. Yakob
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
MJmdRdgrosmahMJmdR
088-269709/710/711/712
MJmdRdgrosmahMJmdR
088-269709/710/711/712
Muhammad Faidlee bin Muhd Taupik
PPT
Unit Pembangunan Industri
I79#gfaidleeI79#g
088-269709/710/711/712
I79#gfaidleeI79#g
088-269709/710/711/712
KOSONG
PPT
Unit Pelesenan Pelancongan
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Olivia Julius
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
eu!xroliviaeu!xr
088-269709/710/711/712
eu!xroliviaeu!xr
088-269709/710/711/712
Norazwana binti Naharuddin
PT (P/O)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
u2)wtnorazwanau2)wt
088-269709/710/711/712
u2)wtnorazwanau2)wt
088-269709/710/711/712
Linney Didymus
PT (P/O)
Unit Pelesenan Pelancongan
KXS48linneyKXS48
088-269709/710/711/712
KXS48linneyKXS48
088-269709/710/711/712
Siti Fadlina binti Asar
PT (P/O)
Unit Pembangunan Industri
088-269709/710/711/712
088-269709/710/711/712
Betsy Maria Michael
PT (W)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
Gs1OYbetsyGs1OY
088-269709/710/711/712
Gs1OYbetsyGs1OY
088-269709/710/711/712
Suini bin Suwarpa
Pemandu
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
tl)MMsuinitl)MM
088-269709/710/711/712
tl)MMsuinitl)MM
088-269709/710/711/712
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan