Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sarawak

Tingkat 3, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93300 Kuching
Sarawak
Tel: 082 235 033 Fax: 082 234 010


Suriya Charles Buas
Pengarah
wad0Psuriyacbwad0P
082-235033
wad0Psuriyacbwad0P
082-235033
Marahaini binti Marikan
Penolong Pengarah
!GIcNhaini.marikan!GIcN
082-235033
!GIcNhaini.marikan!GIcN
082-235033
Zaiton binti Abdul Kadir
PPTT (Q) PLN
Unit Perlesenan Pelancongan
wfU(CzaitonwfU(C
082-235033
wfU(CzaitonwfU(C
082-235033
Alinapiah bin Majenin
PPTK (Q) 1
Unit Perlesenan Pelancongan
ZXC7PalinapiahZXC7P
082-235033
ZXC7PalinapiahZXC7P
082-235033
Anith binti Mohd Saufi
PPTK (Q) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
Yl!PvanithYl!Pv
082-235033
Yl!PvanithYl!Pv
082-235033
Muhammad Hazeman bin Tuah
PPTK (Q) 3
Unit Perlesenan Pelancongan
pa&&Lhazemanpa&&L
082-235033
pa&&Lhazemanpa&&L
082-235033
Jamilah binti Salleh
PPTK (Q) 4
Unit Perlesenan Pelancongan
CHu0Jjamilah.sallehCHu0J
082-235033
CHu0Jjamilah.sallehCHu0J
082-235033
KOSONG
PPTK (Q) 5
Unit Perlesenan Pelancongan
082-235033
082-235033
Humphrey Robert Linggie
PPT (Q) 1
Unit Pembangunan Indsutri
YnbAmhumphreyYnbAm
082-235033
YnbAmhumphreyYnbAm
082-235033
Nyerong Laing
PPT (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
Rvd12nyerongRvd12
082-235033
Rvd12nyerongRvd12
082-235033
Susianti binti Shafie
PPT (Q) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
2c#@Qsusianti2c#@Q
082-235033
2c#@Qsusianti2c#@Q
082-235033
KOSONG
PPT (Q) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
082-235033
082-235033
Azlina binti Kammijo
PT Kew (Q)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
HcQr!azlinaHcQr!
082-235033
HcQr!azlinaHcQr!
082-235033
Nereus Anak Kandaw
PT (Q) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
cMW!snereuscMW!s
082-235033
cMW!snereuscMW!s
082-235033
Zalina binti Zainal Abidin Shah
PT (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
Y$TJ!zalinaY$TJ!
082-235033
Y$TJ!zalinaY$TJ!
082-235033
Noorli binti Zaini
PT (Q) 3
Unit Perlesenan Pelancongan
WN#@dnoorliWN#@d
082-235033
WN#@dnoorliWN#@d
082-235033
Ding Yeing
PT (Q) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
ZoYhwdingZoYhw
082-235033
ZoYhwdingZoYhw
082-235033
Mozes Anak Raymond
PKB (Q)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
lnAX9mozeslnAX9
082-235033
lnAX9mozeslnAX9
082-235033
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit