Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sarawak

Tingkat 3, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93300 Kuching
Sarawak
Tel: 082 235 033 Fax: 082 234 010


Suriya Charles Buas
Pengarah
vZ1l#suriyacbvZ1l#
082-235033
vZ1l#suriyacbvZ1l#
082-235033
Marahaini binti Marikan
Penolong Pengarah
!1y#0haini.marikan!1y#0
082-235033
!1y#0haini.marikan!1y#0
082-235033
Zaiton binti Abdul Kadir
PPTT (Q) PLN
Unit Perlesenan Pelancongan
7TR3pzaiton7TR3p
082-235033
7TR3pzaiton7TR3p
082-235033
Alinapiah bin Majenin
PPTK (Q) 1
Unit Perlesenan Pelancongan
^(L5Ealinapiah^(L5E
082-235033
^(L5Ealinapiah^(L5E
082-235033
Anith binti Mohd Saufi
PPTK (Q) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
HC6QpanithHC6Qp
082-235033
HC6QpanithHC6Qp
082-235033
Muhammad Hazeman bin Tuah
PPTK (Q) 3
Unit Perlesenan Pelancongan
6THt5hazeman6THt5
082-235033
6THt5hazeman6THt5
082-235033
Jamilah binti Salleh
PPTK (Q) 4
Unit Perlesenan Pelancongan
NO&XCjamilah.sallehNO&XC
082-235033
NO&XCjamilah.sallehNO&XC
082-235033
KOSONG
PPTK (Q) 5
Unit Perlesenan Pelancongan
082-235033
082-235033
Humphrey Robert Linggie
PPT (Q) 1
Unit Pembangunan Indsutri
T(x!WhumphreyT(x!W
082-235033
T(x!WhumphreyT(x!W
082-235033
Nyerong Laing
PPT (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
a4w(%nyeronga4w(%
082-235033
a4w(%nyeronga4w(%
082-235033
Susianti binti Shafie
PPT (Q) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
p)0cfsusiantip)0cf
082-235033
p)0cfsusiantip)0cf
082-235033
KOSONG
PPT (Q) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
082-235033
082-235033
Azlina binti Kammijo
PT Kew (Q)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
R#gRQazlinaR#gRQ
082-235033
R#gRQazlinaR#gRQ
082-235033
Nereus Anak Kandaw
PT (Q) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
sZlaTnereussZlaT
082-235033
sZlaTnereussZlaT
082-235033
Zalina binti Zainal Abidin Shah
PT (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
czC)qzalinaczC)q
082-235033
czC)qzalinaczC)q
082-235033
Noorli binti Zaini
PT (Q) 3
Unit Perlesenan Pelancongan
v4RJjnoorliv4RJj
082-235033
v4RJjnoorliv4RJj
082-235033
Ding Yeing
PT (Q) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
aKWr(dingaKWr(
082-235033
aKWr(dingaKWr(
082-235033
Mozes Anak Raymond
PKB (Q)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
D2(u^mozesD2(u^
082-235033
D2(u^mozesD2(u^
082-235033
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan