Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sarawak

Tingkat 3, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93300 Kuching
Sarawak
Tel: 082 235 033 Fax: 082 234 010


Suriya Charles Buas
Pengarah
nj4XZsuriyacbnj4XZ
082-235033
nj4XZsuriyacbnj4XZ
082-235033
Marahaini binti Marikan
Penolong Pengarah
Drx(Lhaini.marikanDrx(L
082-235033
Drx(Lhaini.marikanDrx(L
082-235033
Zaiton binti Abdul Kadir
PPTT (Q) PLN
Unit Perlesenan Pelancongan
T6jq&zaitonT6jq&
082-235033
T6jq&zaitonT6jq&
082-235033
Anith binti Mohd Saufi
PPTK (Q) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
R#eQManithR#eQM
082-235033
R#eQManithR#eQM
082-235033
Alinapiah bin Majenin
PPTK (Q) 1
Unit Perlesenan Pelancongan
VeeeQalinapiahVeeeQ
082-235033
VeeeQalinapiahVeeeQ
082-235033
Muhammad Hazeman bin Tuah
PPTK (Q) 3
Unit Perlesenan Pelancongan
G1@b@hazemanG1@b@
082-235033
G1@b@hazemanG1@b@
082-235033
Jamilah binti Salleh
PPTK (Q) 4
Unit Perlesenan Pelancongan
kL^N4jamilah.sallehkL^N4
082-235033
kL^N4jamilah.sallehkL^N4
082-235033
KOSONG
PPTK (Q) 5
Unit Perlesenan Pelancongan
082-235033
082-235033
Humphrey Robert Linggie
PPT (Q) 1
Unit Pembangunan Indsutri
OWcnGhumphreyOWcnG
082-235033
OWcnGhumphreyOWcnG
082-235033
Nyerong Laing
PPT (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
m0rOMnyerongm0rOM
082-235033
m0rOMnyerongm0rOM
082-235033
Susianti binti Shafie
PPT (Q) 3
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
&iZ0)susianti&iZ0)
082-235033
&iZ0)susianti&iZ0)
082-235033
KOSONG
PPT (Q) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
082-235033
082-235033
Azlina binti Kammijo
PT Kew (Q)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
AlG8eazlinaAlG8e
082-235033
AlG8eazlinaAlG8e
082-235033
Nereus Anak Kandaw
PT (Q) 1
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
EPITYnereusEPITY
082-235033
EPITYnereusEPITY
082-235033
Zalina binti Zainal Abidin Shah
PT (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
9&dnUzalina9&dnU
082-235033
9&dnUzalina9&dnU
082-235033
Noorli binti Zaini
PT (Q) 3
Unit Perlesenan Pelancongan
$f832noorli$f832
082-235033
$f832noorli$f832
082-235033
Ding Yeing
PT (Q) 4
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
uvDmudinguvDmu
082-235033
uvDmudinguvDmu
082-235033
Mozes Anak Raymond
PKB (Q)
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Pembangunan Prasarana
VK@lMmozesVK@lM
082-235033
VK@lMmozesVK@lM
082-235033
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit