Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sarawak

Tingkat 3, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga
93300 Kuching
Sarawak
Tel: 082 235 033 Fax: 082 234 010


Suriya Charles Buas
Pengarah
owq(Vsuriyacbowq(V
082 235 033
owq(Vsuriyacbowq(V
082 235 033
Marahaini binti Marikan
Penolong Pengarah
N*s*Ghaini.marikanN*s*G
082 235 033
N*s*Ghaini.marikanN*s*G
082 235 033
Zaiton binti Abdul Kadir
PPTT (Q) PLN
Unit Perlesenan Pelancongan
T2km)zaitonT2km)
082 235 033
T2km)zaitonT2km)
082 235 033
Anith binti Mohd Saufi
PPTK (Q) 1
Unit Perlesenan Pelancongan
dWyOqanithdWyOq
082 235 033
dWyOqanithdWyOq
082 235 033
Muhammad Hazeman bin Tuah
PPTK (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
lFay&hazemanlFay&
082 235 033
lFay&hazemanlFay&
082 235 033
Jamilah binti Salleh
PPTK (Q) 3
Unit Pentadbiran dan Kewangan
&DueRjamilah.salleh&DueR
082 235 033
&DueRjamilah.salleh&DueR
082 235 033
Dona Octavia Ak Jiku
PPTK (Q) 4
Unit Pembangunan Industri
hw5aqdona.octaviahw5aq
082 235 033
hw5aqdona.octaviahw5aq
082 235 033
Mirad bin Baseri
PPTK (Q) 5
Unit Perlesenan Pelancongan
angsFmiradangsF
082 235 033
angsFmiradangsF
082 235 033
Humphrey Robert Linggie
PPT (Q) 1
Unit Pembangunan Indsutri
&*GQjhumphrey&*GQj
082 235 033
&*GQjhumphrey&*GQj
082 235 033
Ngerong@Nyerong Laing
PPT (Q) 2
Unit Perlesenan Pelancongan
y3Pu6nyerongy3Pu6
082 235 033
y3Pu6nyerongy3Pu6
082 235 033
Susianti binti Shafie
PPT (Q) 3
Unit Pentadbiran dan Kewangan
fq#UNsusiantifq#UN
082 235 033
fq#UNsusiantifq#UN
082 235 033
Jimba Anak Sirit
PPT (Q) 4
Unit Pelesenan Pelancongan
Cw(@&jimbaCw(@&
082 235 033
Cw(@&jimbaCw(@&
082 235 033
Azlina binti Kammijo
PT Kew (Q)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
v@Bb7azlinav@Bb7
082 235 033
v@Bb7azlinav@Bb7
082 235 033
Nereus Anak Kandaw
PT (Q) 1
Unit Pentadbiran dan Kewangan
kEBW5nereuskEBW5
082 235 033
kEBW5nereuskEBW5
082 235 033
Zalina binti Zainal Abidin Shah
PT (Q) 2
Unit Pentadbiran dan Kewangan
&(6!yzalina&(6!y
082 235 033
&(6!yzalina&(6!y
082 235 033
Noorli binti Zaini
PT (Q) 3
Unit Perlesenan Pelancongan
YQSkInoorliYQSkI
082 235 033
YQSkInoorliYQSkI
082 235 033
Ding Yeing
PT (Q) 4
Unit Pelesenan Pelancongan
!t7Gzding!t7Gz
082 235 033
!t7Gzding!t7Gz
082 235 033
Mozes Anak Raymond
PKB (Q)
Unit Pentadbiran dan Kewangan
f5kZXmozesf5kZX
082 235 033
f5kZXmozesf5kZX
082 235 033
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit