Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
k%Gdlarshadk%Gdl
03-55108817, 03-55111122
k%Gdlarshadk%Gdl
03-55108817, 03-55111122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
g(XsIrosainig(XsI
03-55107704
g(XsIrosainig(XsI
03-55107704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
UG&QapesahUG&Qa
03-55133805
UG&QapesahUG&Qa
03-55133805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
@eycyidris@eycy
03-55102451
@eycyidris@eycy
03-55102451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
gdGyzismailgdGyz
03-55102451
gdGyzismailgdGyz
03-55102451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
p#OTomasitah.jamilp#OTo
03-55121476
p#OTomasitah.jamilp#OTo
03-55121476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
O39@InazatulelianaO39@I
03-55121476
O39@InazatulelianaO39@I
03-55121476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
DvDgyromaizaDvDgy
03-55121476
DvDgyromaizaDvDgy
03-55121476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
pLN#gnorelyizapLN#g
03-55121476
pLN#gnorelyizapLN#g
03-55121476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
at8Hxnoriahat8Hx
03-55102451
at8Hxnoriahat8Hx
03-55102451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
TgcL#azizaTgcL#
03-55133805
TgcL#azizaTgcL#
03-55133805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
s0Yu#azamdins0Yu#
03-55131382
s0Yu#azamdins0Yu#
03-55131382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit