Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
hqF(9arshadhqF(9
03-55108817, 03-55111122
hqF(9arshadhqF(9
03-55108817, 03-55111122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
&#pvhrosaini&#pvh
03-55107704
&#pvhrosaini&#pvh
03-55107704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
$yDI^pesah$yDI^
03-55133805
$yDI^pesah$yDI^
03-55133805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
Y8uOWidrisY8uOW
03-55102451
Y8uOWidrisY8uOW
03-55102451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
vZ2)JismailvZ2)J
03-55102451
vZ2)JismailvZ2)J
03-55102451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
uq8k8masitah.jamiluq8k8
03-55121476
uq8k8masitah.jamiluq8k8
03-55121476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
XT6J7nazatulelianaXT6J7
03-55121476
XT6J7nazatulelianaXT6J7
03-55121476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
p(6)Fromaizap(6)F
03-55121476
p(6)Fromaizap(6)F
03-55121476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
82&#jnorelyiza82&#j
03-55121476
82&#jnorelyiza82&#j
03-55121476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
U$@C9noriahU$@C9
03-55102451
U$@C9noriahU$@C9
03-55102451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
ZegVmazizaZegVm
03-55133805
ZegVmazizaZegVm
03-55133805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
mFARoazamdinmFARo
03-55131382
mFARoazamdinmFARo
03-55131382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit