Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
$dvvAarshad$dvvA
03 5510 8817, 03 5511 1122
$dvvAarshad$dvvA
03 5510 8817, 03 5511 1122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
RbjxZrosainiRbjxZ
03 5510 7704
RbjxZrosainiRbjxZ
03 5510 7704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
8sxbypesah8sxby
03 5513 3805
8sxbypesah8sxby
03 5513 3805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
zo%r5idriszo%r5
03 5510 2451
zo%r5idriszo%r5
03 5510 2451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
TChj*ismailTChj*
03 5510 2451
TChj*ismailTChj*
03 5510 2451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
HBlVJmasitah.jamilHBlVJ
03 5512 1476
HBlVJmasitah.jamilHBlVJ
03 5512 1476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
feSglnazatulelianafeSgl
03 5512 1476
feSglnazatulelianafeSgl
03 5512 1476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
FjIhNromaizaFjIhN
03 5512 1476
FjIhNromaizaFjIhN
03 5512 1476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
6j74wnorelyiza6j74w
03 5512 1476
6j74wnorelyiza6j74w
03 5512 1476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
rTZ05noriahrTZ05
03 5510 2451
rTZ05noriahrTZ05
03 5510 2451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
VCUBqazizaVCUBq
03 5513 3805
VCUBqazizaVCUBq
03 5513 3805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
UyeRMazamdinUyeRM
03 5513 1382
UyeRMazamdinUyeRM
03 5513 1382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit