Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Selangor

Tingkat 15-03, Wisma Sunwaymas
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C
Seksyen 9
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 5511 1122 / 03 5510 8816 Fax: 03 5513 1199 / 03 5513 1399


Arshad bin Mustapa
Pengarah
HW#enarshadHW#en
03 5510 8817, 03 5511 1122
HW#enarshadHW#en
03 5510 8817, 03 5511 1122
Rosaini binti Mahfoz
PPTT(B) 1
Unit Pembangunan Industri
2Ms1yrosaini2Ms1y
03 5510 7704
2Ms1yrosaini2Ms1y
03 5510 7704
Pesah binti Ahmad
PPTT(B) 2
Unit Pentadbiran, Kewangan dan Prasarana Pelancongan
CbhD!pesahCbhD!
03 5513 3805
CbhD!pesahCbhD!
03 5513 3805
Idris bin Shaari
PPTT(B) 3
Unit Pelesenan
^3oILidris^3oIL
03 5510 2451
^3oILidris^3oIL
03 5510 2451
Ismail bin Fakir Mohammad
PPTK(B)
Unit Pelesenan
iV286ismailiV286
03 5510 2451
iV286ismailiV286
03 5510 2451
Masitah binti Jamil
PPT(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
^sLCsmasitah.jamil^sLCs
03 5512 1476
^sLCsmasitah.jamil^sLCs
03 5512 1476
Nazatuleliana binti Mohamad
PTW(B)
Unit Pentadbiran & Kewangan
nDOtpnazatuleliananDOtp
03 5512 1476
nDOtpnazatuleliananDOtp
03 5512 1476
Romaiza binti Abu Hasib
PT(B) 1
Unit Pentadbiran & Prasarana Pelancongan
^3&(qromaiza^3&(q
03 5512 1476
^3&(qromaiza^3&(q
03 5512 1476
Norelyiza binti Ramli
PT(B) 2
Unit Pelesenan
CTP@onorelyizaCTP@o
03 5512 1476
CTP@onorelyizaCTP@o
03 5512 1476
Noriah binti Mohd Saleh
PT(B) 2
Unit Pembangunan Industri
Inw4vnoriahInw4v
03 5510 2451
Inw4vnoriahInw4v
03 5510 2451
Aziza binti Abd. Ghani
PT(B) 3
Unit Pelesenan
BQo75azizaBQo75
03 5513 3805
BQo75azizaBQo75
03 5513 3805
Mohd Noor Azam bin Din
Pemandu
Unit Pentadbiran & Kewangan
odsEgazamdinodsEg
03 5513 1382
odsEgazamdinodsEg
03 5513 1382
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit