Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Alan bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
7!agaalan7!aga
03 8891 7199
7!agaalan7!aga
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
adt9ynurhudawatiadt9y
03 8891 7198
adt9ynurhudawatiadt9y
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
a5zdNpiusa5zdN
03 8891 7200
a5zdNpiusa5zdN
03 8891 7200
Datin Sri Norfaliza binti Ismail
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
K0zVEnorfalizaK0zVE
03 8891 7203
K0zVEnorfalizaK0zVE
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSUK (PLN) 1
Unit TOBTAB
q*mOizainabq*mOi
03 8891 7204
q*mOizainabq*mOi
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSU (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
UYedfdanendranUYedf
03 8891 7209
UYedfdanendranUYedf
03 8891 7209
Farah Naquiah binti Mohd Shah
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
yspIVfarahyspIV
03 8891 7206
yspIVfarahyspIV
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
9nQuBhazwan9nQuB
03 8891 7257
9nQuBhazwan9nQuB
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan & Kompaun
p!QVWmfirdausp!QVW
03 8891 7226
p!QVWmfirdausp!QVW
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan & Kompaun
Wie4MaghaniWie4M
03 8891 7252
Wie4MaghaniWie4M
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
G&fZhnawawiG&fZh
03 8891 7211
G&fZhnawawiG&fZh
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
@MajLleemeowli@MajL
03 8891 7220
@MajLleemeowli@MajL
03 8891 7220
Mohd Kassim bin Mohd Yusuf
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
mQC%KkassimmQC%K
03 8891 7213
mQC%KkassimmQC%K
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
0@nQBmuzammil0@nQB
03 8891 7230
0@nQBmuzammil0@nQB
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
mHIufsarimahnormHIuf
03 8891 7215
mHIufsarimahnormHIuf
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
kNjoBzulmankNjoB
03 8891 7216
kNjoBzulmankNjoB
03 8891 7216
Wan Muhamad Fauzi bin Hasbi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
)vrZRmuhamadfauzi)vrZR
03 8891 7217
)vrZRmuhamadfauzi)vrZR
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
rpfbXmaizatulrpfbX
03 8891 7218
rpfbXmaizatulrpfbX
03 8891 7218
Siti Roddieyah binti Ibrahim
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
rp$i!roddieyahrp$i!
03 8891 7212
rp$i!roddieyahrp$i!
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Y^RFNmnazriY^RFN
03 8891 7214
Y^RFNmnazriY^RFN
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pemandu Pelancong
b37f@noorfarahlizab37f@
03 8891 7221
b37f@noorfarahlizab37f@
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
1LBVrnorazlin1LBVr
03 8891 7223
1LBVrnorazlin1LBVr
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Pg4O0mfaizPg4O0
03 8891 7224
Pg4O0mfaizPg4O0
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
)gwC4haslinda)gwC4
03 8891 7225
)gwC4haslinda)gwC4
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
!hKaasuryati!hKaa
03 8891 7250
!hKaasuryati!hKaa
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
dzjIfasyrafdzjIf
03 8891 7210
dzjIfasyrafdzjIf
03 8891 7210
KOSONG
PPT (PLN) 12
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7226
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
%l63tanamsufy%l63t
03 8891 7229
%l63tanamsufy%l63t
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
AD7!cshiidaAD7!c
03 8891 7231
AD7!cshiidaAD7!c
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
lDE6OnurasyiqinlDE6O
03 8891 7232
lDE6OnurasyiqinlDE6O
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
smKv&zamzulianasmKv&
03 8891 7233
smKv&zamzulianasmKv&
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
jGmS3asnizanjGmS3
03 8891 7227
jGmS3asnizanjGmS3
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
QusnfleowhuisenQusnf
03 8891 7258
QusnfleowhuisenQusnf
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
eDPVfnormalaramlaneDPVf
03 8891 7234
eDPVfnormalaramlaneDPVf
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
NJf&%noorlydiaNJf&%
03 8891 7235
NJf&%noorlydiaNJf&%
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
aWhblnoorazriyahaWhbl
03 8891 7236
aWhblnoorazriyahaWhbl
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
m$Crsnorhafizahm$Crs
03 8891 7237
m$Crsnorhafizahm$Crs
03 8891 7237
Sapinah binti Deris
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
udT7WsapinahudT7W
03 8891 7205
udT7WsapinahudT7W
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
!tRcrfazliny!tRcr
03 8891 7242
!tRcrfazliny!tRcr
03 8891 7242
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pemandu Pelancong
cK@NceshamsuriacK@Nc
03 8891 7240
cK@NceshamsuriacK@Nc
03 8891 7240
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
a4CHYfatinliyanaa4CHY
03 8891 7254
a4CHYfatinliyanaa4CHY
03 8891 7254
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pemandu Pelancong
3enOmsyafiq3enOm
03 8891 7239
3enOmsyafiq3enOm
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pemandu Pelancong
cKu@ZnooralyaticKu@Z
03 8891 7243
cKu@ZnooralyaticKu@Z
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pemandu Pelancong
b02Ahiznieizub02Ah
03 8891 7249
b02Ahiznieizub02Ah
03 8891 7249
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
b!ERZzamzarinahb!ERZ
03 8891 7245
b!ERZzamzarinahb!ERZ
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
vhilbalizahvhilb
03 8891 7255
vhilbalizahvhilb
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
N&PzAjulianaN&PzA
03 8891 7246
N&PzAjulianaN&PzA
03 8891 7246
Akmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
XFttRakmalkhairaniXFttR
03 8891 7247
XFttRakmalkhairaniXFttR
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
i7%ySfauzii7%yS
03 8891 7249
i7%ySfauzii7%yS
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
yaMQGidram.ismailyaMQG
03 8891 7264
yaMQGidram.ismailyaMQG
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
UX7wjfarahanisUX7wj
03 8891 7261
UX7wjfarahanisUX7wj
03 8891 7261
Salina binti Khalil @ Mat Jalil
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan & Kompaun
WT&%hsalinaWT&%h
03 8891 7208
WT&%hsalinaWT&%h
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
AIHcvrosmalizaAIHcv
03 8891 7253
AIHcvrosmalizaAIHcv
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
12Zdsnurazura12Zds
03 8891 7208
12Zdsnurazura12Zds
03 8891 7208
KOSONG
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7256
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
1!nUJmohdnoor1!nUJ
03 8891 7263
1!nUJmohdnoor1!nUJ
03 8891 7263
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit