Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Siti Nor binti Minu
Setiausaha Bahagian
ZN^@qsitinorZN^@q
03 8891 7199
ZN^@qsitinorZN^@q
03 8891 7199
Lenny Tan
PA SUB (PLN)
jyFlylennytanjyFly
03 8891 7198
jyFlylennytanjyFly
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
JGVsKpiusJGVsK
03 8891 7200
JGVsKpiusJGVsK
03 8891 7200
Norsiah binti Patah
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
P%zU0norsiahP%zU0
03 8891 7203
P%zU0norsiahP%zU0
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSUK (PLN) 1
Unit TOBTAB
X3MkazainabX3Mka
03 8891 7204
X3MkazainabX3Mka
03 8891 7204
KOSONG
PSU (PLN) 2
Unit Kenderaan Pelancongan
Farah Naquiah binti Mohd Shah
PSU (PLN) 3
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
8ytWUfarah8ytWU
03 8891 7206
8ytWUfarah8ytWU
03 8891 7206
Norashikin binti Muhamad Rasidi
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
QKBxUnorashikinrasidiQKBxU
03 8891 7209
QKBxUnorashikinrasidiQKBxU
03 8891 7209
Noor Hasrell bin Hassan
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
w(4WShasrellw(4WS
03 8891 7257
w(4WShasrellw(4WS
03 8891 7257
Mohamad Iskandar bin Nordin
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan dan Perundangan
gY9stiskandargY9st
03 8891 7375
gY9stiskandargY9st
03 8891 7375
Abd. Ghani bin Ghazally
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan dan Perundangan
PzNG#aghaniPzNG#
03 8891 7252
PzNG#aghaniPzNG#
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
nIAh5nawawinIAh5
03 8891 7211
nIAh5nawawinIAh5
03 8891 7211
KOSONG
PPTK (PLN) 2
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
03 8891 7220
03 8891 7220
Paridah binti Pakeh Mohamed
PPTK (PLN) 3
Unit TG/ILP
)Gs!Wparidahpakeh)Gs!W
03 8891 7213
)Gs!Wparidahpakeh)Gs!W
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
Hs6UImuzammilHs6UI
03 8891 7230
Hs6UImuzammilHs6UI
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
0EayKsarimahnor0EayK
03 8891 7215
0EayKsarimahnor0EayK
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
or#WUzulmanor#WU
03 8891 7216
or#WUzulmanor#WU
03 8891 7216
Wan Muhamad Fauzi bin Hasbi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
lV@QHmuhamadfauzilV@QH
03 8891 7217
lV@QHmuhamadfauzilV@QH
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
RH@$3maizatulRH@$3
03 8891 7218
RH@$3maizatulRH@$3
03 8891 7218
Siti Roddieyah binti Ibrahim
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
6u$7Uroddieyah6u$7U
03 8891 7212
6u$7Uroddieyah6u$7U
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
JCL8mmnazriJCL8m
03 8891 7214
JCL8mmnazriJCL8m
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit TG/ILP
Bq!n^noorfarahlizaBq!n^
03 8891 7221
Bq!n^noorfarahlizaBq!n^
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit TG/ILP
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
kOgEWnorazlinkOgEW
03 8891 7223
kOgEWnorazlinkOgEW
03 8891 7223
Norlaila binti Ishak
PPT (PLN) 8
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
NB0r)norlailaNB0r)
03 8891 7224
NB0r)norlailaNB0r)
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
w3m%Khaslindaw3m%K
03 8891 7225
w3m%Khaslindaw3m%K
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
&N(YHsuryati&N(YH
03 8891 7250
&N(YHsuryati&N(YH
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
u9IJoasyrafu9IJo
03 8891 7210
u9IJoasyrafu9IJo
03 8891 7210
KOSONG
PPT (PLN) 12
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
03 8891 7226
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
2J!26anamsufy2J!26
03 8891 7229
2J!26anamsufy2J!26
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan dan Perundangan
c&Bvishiidac&Bvi
03 8891 7231
c&Bvishiidac&Bvi
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan dan Perundangan
(f^jWnurasyiqin(f^jW
03 8891 7232
(f^jWnurasyiqin(f^jW
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
6f^DQzamzuliana6f^DQ
03 8891 7233
6f^DQzamzuliana6f^DQ
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
1lRa&asnizan1lRa&
03 8891 7227
1lRa&asnizan1lRa&
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
xylkSleowhuisenxylkS
03 8891 7258
xylkSleowhuisenxylkS
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
iItA%normalaramlaniItA%
03 8891 7234
iItA%normalaramlaniItA%
03 8891 7234
Yusmeza binti Yaakop
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
jsUd3yusmezajsUd3
03 8891 7235
jsUd3yusmezajsUd3
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
LVXn^noorazriyahLVXn^
03 8891 7236
LVXn^noorazriyahLVXn^
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
$(V06norhafizah$(V06
03 8891 7237
$(V06norhafizah$(V06
03 8891 7237
Sapinah binti Deris
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
Ru4^BsapinahRu4^B
03 8891 7205
Ru4^BsapinahRu4^B
03 8891 7205
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
XCIsmeshamsuriaXCIsm
03 8891 7240
XCIsmeshamsuriaXCIsm
03 8891 7240
Akmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 7
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
G5eq6akmalkhairaniG5eq6
03 8891 7244
G5eq6akmalkhairaniG5eq6
03 8891 7244
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 8
Unit TG / ILP
^r8l6fazliny^r8l6
03 8891 7242
^r8l6fazliny^r8l6
03 8891 7242
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit TG / ILP
fLd4WsyafiqfLd4W
03 8891 7239
fLd4WsyafiqfLd4W
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit TG / ILP
sVOz6nooralyatisVOz6
03 8891 7243
sVOz6nooralyatisVOz6
03 8891 7243
Mohd Fauzi Bin Azmi
PT (PLN) 11
Unit TG / ILP
cX0s#fauzicX0s#
03 8891 7238
cX0s#fauzicX0s#
03 8891 7238
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
ZhJiwzamzarinahZhJiw
03 8891 7245
ZhJiwzamzarinahZhJiw
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
P^MlgalizahP^Mlg
03 8891 7255
P^MlgalizahP^Mlg
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
UEL%qjulianaUEL%q
03 8891 7246
UEL%qjulianaUEL%q
03 8891 7246
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
d7CtMnoorlydiad7CtM
03 8891 7247
d7CtMnoorlydiad7CtM
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
nEyd(iznieizunEyd(
03 8891 7249
nEyd(iznieizunEyd(
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
Rvp8Fidram.ismailRvp8F
03 8891 7264
Rvp8Fidram.ismailRvp8F
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
UMYXxfarahanisUMYXx
03 8891 7261
UMYXxfarahanisUMYXx
03 8891 7261
Salina binti Khalil @ Mat Jalil
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan dan Perundangan
L1T0esalinaL1T0e
03 8891 7208
L1T0esalinaL1T0e
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
13ZM(rosmalizahussin13ZM(
03 8891 7253
13ZM(rosmalizahussin13ZM(
03 8891 7253
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
0dHGMfatinliyana0dHGM
03 8891 7254
0dHGMfatinliyana0dHGM
03 8891 7254
Azlina binti Abd. Satar
PT (PLN) 23
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
Cp3T9azlina.satarCp3T9
03 8891 7262
Cp3T9azlina.satarCp3T9
03 8891 7262
KOSONG
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7256
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
s3WTSmohdnoors3WTS
03 8891 7263
s3WTSmohdnoors3WTS
03 8891 7263
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan