Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Alan bin Abdul Rahim
Setiausaha Bahagian
QUG5XalanQUG5X
03 8891 7199
QUG5XalanQUG5X
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
*Sd3unurhudawati*Sd3u
03 8891 7198
*Sd3unurhudawati*Sd3u
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
L!$tapiusL!$ta
03 8891 7200
L!$tapiusL!$ta
03 8891 7200
Datin Sri Norfaliza binti Ismail
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
mtbG$norfalizamtbG$
03 8891 7203
mtbG$norfalizamtbG$
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSUK (PLN) 1
Unit TOBTAB
NEiZuzainabNEiZu
03 8891 7204
NEiZuzainabNEiZu
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSU (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
C!@2VdanendranC!@2V
03 8891 7209
C!@2VdanendranC!@2V
03 8891 7209
Farah Naquiah binti Mohd Shah
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
aQ4QLfarahaQ4QL
03 8891 7206
aQ4QLfarahaQ4QL
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
T80gGhazwanT80gG
03 8891 7257
T80gGhazwanT80gG
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan & Kompaun
LmM2!mfirdausLmM2!
03 8891 7226
LmM2!mfirdausLmM2!
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan & Kompaun
YvtVhaghaniYvtVh
03 8891 7252
YvtVhaghaniYvtVh
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
nIC1!nawawinIC1!
03 8891 7211
nIC1!nawawinIC1!
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
FDfhrleemeowliFDfhr
03 8891 7220
FDfhrleemeowliFDfhr
03 8891 7220
Mohd Kassim bin Mohd Yusuf
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Kenderaan Pelancongan
^y7ewkassim^y7ew
03 8891 7213
^y7ewkassim^y7ew
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
ncyv4muzammilncyv4
03 8891 7230
ncyv4muzammilncyv4
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
10FPUsarimahnor10FPU
03 8891 7215
10FPUsarimahnor10FPU
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
6UDTMzulman6UDTM
03 8891 7216
6UDTMzulman6UDTM
03 8891 7216
Wan Muhamad Fauzi bin Hasbi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
*2t6Tmuhamadfauzi*2t6T
03 8891 7217
*2t6Tmuhamadfauzi*2t6T
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
U80SXmaizatulU80SX
03 8891 7218
U80SXmaizatulU80SX
03 8891 7218
Siti Roddieyah binti Ibrahim
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
VT@7CroddieyahVT@7C
03 8891 7212
VT@7CroddieyahVT@7C
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
zWz&cmnazrizWz&c
03 8891 7214
zWz&cmnazrizWz&c
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pemandu Pelancong
$FbZ$noorfarahliza$FbZ$
03 8891 7221
$FbZ$noorfarahliza$FbZ$
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
@KLQYnorazlin@KLQY
03 8891 7223
@KLQYnorazlin@KLQY
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
YjxQumfaizYjxQu
03 8891 7224
YjxQumfaizYjxQu
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
e#N7*haslindae#N7*
03 8891 7225
e#N7*haslindae#N7*
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
9uoHLsuryati9uoHL
03 8891 7250
9uoHLsuryati9uoHL
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
XDKr)asyrafXDKr)
03 8891 7210
XDKr)asyrafXDKr)
03 8891 7210
KOSONG
PPT (PLN) 12
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7226
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
aGMiQanamsufyaGMiQ
03 8891 7229
aGMiQanamsufyaGMiQ
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
5qL&bshiida5qL&b
03 8891 7231
5qL&bshiida5qL&b
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
gw!)Mnurasyiqingw!)M
03 8891 7232
gw!)Mnurasyiqingw!)M
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
yZJp5zamzulianayZJp5
03 8891 7233
yZJp5zamzulianayZJp5
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
iHQc1asnizaniHQc1
03 8891 7227
iHQc1asnizaniHQc1
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
N1B0KleowhuisenN1B0K
03 8891 7258
N1B0KleowhuisenN1B0K
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
ByX@cnormalaramlanByX@c
03 8891 7234
ByX@cnormalaramlanByX@c
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
0vZ(Qnoorlydia0vZ(Q
03 8891 7235
0vZ(Qnoorlydia0vZ(Q
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
iWdpInoorazriyahiWdpI
03 8891 7236
iWdpInoorazriyahiWdpI
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
Cc!RcnorhafizahCc!Rc
03 8891 7237
Cc!RcnorhafizahCc!Rc
03 8891 7237
Sapinah binti Deris
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
X*1@$sapinahX*1@$
03 8891 7205
X*1@$sapinahX*1@$
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
U(Gf0fazlinyU(Gf0
03 8891 7242
U(Gf0fazlinyU(Gf0
03 8891 7242
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pemandu Pelancong
h%VSVeshamsuriah%VSV
03 8891 7240
h%VSVeshamsuriah%VSV
03 8891 7240
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
(%2dXfatinliyana(%2dX
03 8891 7254
(%2dXfatinliyana(%2dX
03 8891 7254
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pemandu Pelancong
c9EWjsyafiqc9EWj
03 8891 7239
c9EWjsyafiqc9EWj
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pemandu Pelancong
U)rOjnooralyatiU)rOj
03 8891 7243
U)rOjnooralyatiU)rOj
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pemandu Pelancong
vWmqYiznieizuvWmqY
03 8891 7249
vWmqYiznieizuvWmqY
03 8891 7249
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
XXpZIzamzarinahXXpZI
03 8891 7245
XXpZIzamzarinahXXpZI
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
bZ@3lalizahbZ@3l
03 8891 7255
bZ@3lalizahbZ@3l
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
UzL^sjulianaUzL^s
03 8891 7246
UzL^sjulianaUzL^s
03 8891 7246
Akmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
lPT1BakmalkhairanilPT1B
03 8891 7247
lPT1BakmalkhairanilPT1B
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
2zMn6fauzi2zMn6
03 8891 7249
2zMn6fauzi2zMn6
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
M1(xxidram.ismailM1(xx
03 8891 7264
M1(xxidram.ismailM1(xx
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
ai$E*farahanisai$E*
03 8891 7261
ai$E*farahanisai$E*
03 8891 7261
Salina binti Khalil @ Mat Jalil
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan & Kompaun
XcODAsalinaXcODA
03 8891 7208
XcODAsalinaXcODA
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
Jgh4KrosmalizahussinJgh4K
03 8891 7253
Jgh4KrosmalizahussinJgh4K
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
gYAlonurazuragYAlo
03 8891 7208
gYAlonurazuragYAlo
03 8891 7208
KOSONG
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7256
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
mlztzmohdnoormlztz
03 8891 7263
mlztzmohdnoormlztz
03 8891 7263
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit