Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Hanum binti Amran
Setiausaha Bahagian
5@H70hanum5@H70
03 8891 7199
5@H70hanum5@H70
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
Vk6)VnurhudawatiVk6)V
03 8891 7198
Vk6)VnurhudawatiVk6)V
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
Ii##MpiusIi##M
03 8891 7200
Ii##MpiusIi##M
03 8891 7200
Mohd Sabri bin Zakaria
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
8PlNrmohdsabri8PlNr
03 8891 7203
8PlNrmohdsabri8PlNr
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSU (PLN) 2
Unit TOBTAB
HLIBKzainabHLIBK
03 8891 7204
HLIBKzainabHLIBK
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSUK (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
CtUqndanendranCtUqn
03 8891 7209
CtUqndanendranCtUqn
03 8891 7209
Norzalinda binti Che Ahmad
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
i5vjAzalinda.ahmadi5vjA
03 8891 7206
i5vjAzalinda.ahmadi5vjA
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
o@kkfhazwano@kkf
03 8891 7257
o@kkfhazwano@kkf
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan dan Perundangan
)I4HQmfirdaus)I4HQ
03 8891 7226
)I4HQmfirdaus)I4HQ
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
KPPT (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
nAd0@aghaninAd0@
03 8891 7263
nAd0@aghaninAd0@
03 8891 7263
Sharida binti Mat Jamin
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan dan Perundangan
FPGjFsharidaFPGjF
03 8891 7252
FPGjFsharidaFPGjF
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
ZA3C!nawawiZA3C!
03 8891 7211
ZA3C!nawawiZA3C!
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
)JcCNleemeowli)JcCN
03 8891 7219
)JcCNleemeowli)JcCN
03 8891 7219
Noor Diana Hayati binti Kamudin
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
zcV@inoordianazcV@i
03 8891 7213
zcV@inoordianazcV@i
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
vk8WPmuzammilvk8WP
03 8891 7230
vk8WPmuzammilvk8WP
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
3gxDpsarimahnor3gxDp
03 8891 7215
3gxDpsarimahnor3gxDp
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
H#Q$*zulmanH#Q$*
03 8891 7216
H#Q$*zulmanH#Q$*
03 8891 7216
Emyliana binti Che Embi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
pAcMmemylianapAcMm
03 8891 7217
pAcMmemylianapAcMm
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
UbSJvmaizatulUbSJv
03 8891 7218
UbSJvmaizatulUbSJv
03 8891 7218
KOSONG
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7212
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
ay@R!mnazriay@R!
03 8891 7214
ay@R!mnazriay@R!
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
bz(wvnoorfarahlizabz(wv
03 8891 7221
bz(wvnoorfarahlizabz(wv
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
^Qdernorazlin^Qder
03 8891 7223
^Qdernorazlin^Qder
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
K85NemfaizK85Ne
03 8891 7224
K85NemfaizK85Ne
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
60$7uhaslinda60$7u
03 8891 7225
60$7uhaslinda60$7u
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
@ub80suryati@ub80
03 8891 7250
@ub80suryati@ub80
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
o7qjbasyrafo7qjb
03 8891 7210
o7qjbasyrafo7qjb
03 8891 7210
Ahmad Abdullah bin Abdul Jalil
PPT (PLN) 12
Unit TOBTAB
F$YVmabdullah.jalilF$YVm
03 8891 7251
F$YVmabdullah.jalilF$YVm
03 8891 7251
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
AuS%$anamsufyAuS%$
03 8891 7229
AuS%$anamsufyAuS%$
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
O9cNvshiidaO9cNv
03 8891 7231
O9cNvshiidaO9cNv
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
gw8Wtnurasyiqingw8Wt
03 8891 7232
gw8Wtnurasyiqingw8Wt
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
C*5iMzamzulianaC*5iM
03 8891 7233
C*5iMzamzulianaC*5iM
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
#(6Ilasnizan#(6Il
03 8891 7227
#(6Ilasnizan#(6Il
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
9En7Lleowhuisen9En7L
03 8891 7258
9En7Lleowhuisen9En7L
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
Zbn&mnormalaramlanZbn&m
03 8891 7234
Zbn&mnormalaramlanZbn&m
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
v6C)6noorlydiav6C)6
03 8891 7235
v6C)6noorlydiav6C)6
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
gJskUnoorazriyahgJskU
03 8891 7236
gJskUnoorazriyahgJskU
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
GCh6DnorhafizahGCh6D
03 8891 7237
GCh6DnorhafizahGCh6D
03 8891 7237
KOSONG
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7205
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
^e@eQfazliny^e@eQ
03 8891 7242
^e@eQfazliny^e@eQ
03 8891 7242
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
Zg)5rfatinliyanaZg)5r
03 8891 7254
Zg)5rfatinliyanaZg)5r
03 8891 7254
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
TYwOseshamsuriaTYwOs
03 8891 7240
TYwOseshamsuriaTYwOs
03 8891 7240
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
zTt6NsyafiqzTt6N
03 8891 7239
zTt6NsyafiqzTt6N
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
SakjZnooralyatiSakjZ
03 8891 7243
SakjZnooralyatiSakjZ
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
pJNXGiznieizupJNXG
03 8891 7238
pJNXGiznieizupJNXG
03 8891 7238
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
q4c5Szamzarinahq4c5S
03 8891 7245
q4c5Szamzarinahq4c5S
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
Xy(kjalizahXy(kj
03 8891 7255
Xy(kjalizahXy(kj
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
N2taejulianaN2tae
03 8891 7246
N2taejulianaN2tae
03 8891 7246
Akhmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
p0CA^akhmalkhairanip0CA^
03 8891 7247
p0CA^akhmalkhairanip0CA^
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
C^AZwfauziC^AZw
03 8891 7249
C^AZwfauziC^AZw
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
6$vTpidram.ismail6$vTp
03 8891 7264
6$vTpidram.ismail6$vTp
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
sStonfarahanissSton
03 8891 7261
sStonfarahanissSton
03 8891 7261
Azura binti Mohamad
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan dan Perundangan
X#CPAazuraX#CPA
03 8891 7208
X#CPAazuraX#CPA
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
dCW@7rosmalizadCW@7
03 8891 7253
dCW@7rosmalizadCW@7
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
gXnrhnurazuragXnrh
03 8891 7208
gXnrhnurazuragXnrh
03 8891 7208
Saiful bin Md Roslan
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
vm23gsaifulvm23g
03 8891 7256
vm23gsaifulvm23g
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7233
03 8891 7233
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit