Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Siti Nor binti Minu
Setiausaha Bahagian
Id0fAsitinorId0fA
03 8891 7199
Id0fAsitinorId0fA
03 8891 7199
Lenny Tan
PA SUB (PLN)
vB54^lennytanvB54^
03 8891 7198
vB54^lennytanvB54^
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
@tXKepius@tXKe
03 8891 7200
@tXKepius@tXKe
03 8891 7200
Norsiah binti Patah
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
AIqVynorsiahAIqVy
03 8891 7203
AIqVynorsiahAIqVy
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSUK (PLN) 1
Unit TOBTAB
Rg^7JzainabRg^7J
03 8891 7204
Rg^7JzainabRg^7J
03 8891 7204
KOSONG
PSU (PLN) 2
Unit Kenderaan Pelancongan
Farah Naquiah binti Mohd Shah
PSU (PLN) 3
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
UcbfxfarahUcbfx
03 8891 7206
UcbfxfarahUcbfx
03 8891 7206
Norashikin binti Muhamad Rasidi
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
JAXt7norashikinrasidiJAXt7
03 8891 7209
JAXt7norashikinrasidiJAXt7
03 8891 7209
Noor Hasrell bin Hassan
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
DVVJ(hasrellDVVJ(
03 8891 7257
DVVJ(hasrellDVVJ(
03 8891 7257
Mohamad Iskandar bin Nordin
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan dan Perundangan
c)sDSiskandarc)sDS
03 8891 7375
c)sDSiskandarc)sDS
03 8891 7375
Abd. Ghani bin Ghazally
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan dan Perundangan
I2e(paghaniI2e(p
03 8891 7252
I2e(paghaniI2e(p
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
WLoaEnawawiWLoaE
03 8891 7211
WLoaEnawawiWLoaE
03 8891 7211
KOSONG
PPTK (PLN) 2
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
03 8891 7220
03 8891 7220
Paridah binti Pakeh Mohamed
PPTK (PLN) 3
Unit TG/ILP
gL*!(paridahpakehgL*!(
03 8891 7213
gL*!(paridahpakehgL*!(
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
9&mD4muzammil9&mD4
03 8891 7230
9&mD4muzammil9&mD4
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
gst3Msarimahnorgst3M
03 8891 7215
gst3Msarimahnorgst3M
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
7$4DUzulman7$4DU
03 8891 7216
7$4DUzulman7$4DU
03 8891 7216
Wan Muhamad Fauzi bin Hasbi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
XccVumuhamadfauziXccVu
03 8891 7217
XccVumuhamadfauziXccVu
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
OO7E9maizatulOO7E9
03 8891 7218
OO7E9maizatulOO7E9
03 8891 7218
Siti Roddieyah binti Ibrahim
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
%^ezProddieyah%^ezP
03 8891 7212
%^ezProddieyah%^ezP
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
jdmVemnazrijdmVe
03 8891 7214
jdmVemnazrijdmVe
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit TG/ILP
ZSK(rnoorfarahlizaZSK(r
03 8891 7221
ZSK(rnoorfarahlizaZSK(r
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit TG/ILP
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
ocyd!norazlinocyd!
03 8891 7223
ocyd!norazlinocyd!
03 8891 7223
Norlaila binti Ishak
PPT (PLN) 8
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
*m3T)norlaila*m3T)
03 8891 7224
*m3T)norlaila*m3T)
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
DydfOhaslindaDydfO
03 8891 7225
DydfOhaslindaDydfO
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
!&5J(suryati!&5J(
03 8891 7250
!&5J(suryati!&5J(
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
nCPq(asyrafnCPq(
03 8891 7210
nCPq(asyrafnCPq(
03 8891 7210
KOSONG
PPT (PLN) 12
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
03 8891 7226
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
IVJCzanamsufyIVJCz
03 8891 7229
IVJCzanamsufyIVJCz
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan dan Perundangan
7K^0ishiida7K^0i
03 8891 7231
7K^0ishiida7K^0i
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan dan Perundangan
I9Rx8nurasyiqinI9Rx8
03 8891 7232
I9Rx8nurasyiqinI9Rx8
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
hglr$zamzulianahglr$
03 8891 7233
hglr$zamzulianahglr$
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
uYM40asnizanuYM40
03 8891 7227
uYM40asnizanuYM40
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
pXJ7bleowhuisenpXJ7b
03 8891 7258
pXJ7bleowhuisenpXJ7b
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
oDnuynormalaramlanoDnuy
03 8891 7234
oDnuynormalaramlanoDnuy
03 8891 7234
Yusmeza binti Yaakop
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
wfmENyusmezawfmEN
03 8891 7235
wfmENyusmezawfmEN
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
dpkManoorazriyahdpkMa
03 8891 7236
dpkManoorazriyahdpkMa
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
R@vNxnorhafizahR@vNx
03 8891 7237
R@vNxnorhafizahR@vNx
03 8891 7237
Sapinah binti Deris
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
9Km7Asapinah9Km7A
03 8891 7205
9Km7Asapinah9Km7A
03 8891 7205
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
urC*ieshamsuriaurC*i
03 8891 7240
urC*ieshamsuriaurC*i
03 8891 7240
Akmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 7
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
bsJ6OakmalkhairanibsJ6O
03 8891 7244
bsJ6OakmalkhairanibsJ6O
03 8891 7244
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 8
Unit TG / ILP
Ek!f6fazlinyEk!f6
03 8891 7242
Ek!f6fazlinyEk!f6
03 8891 7242
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit TG / ILP
6d5j&syafiq6d5j&
03 8891 7239
6d5j&syafiq6d5j&
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit TG / ILP
31PL)nooralyati31PL)
03 8891 7243
31PL)nooralyati31PL)
03 8891 7243
Mohd Fauzi Bin Azmi
PT (PLN) 11
Unit TG / ILP
p7elQfauzip7elQ
03 8891 7238
p7elQfauzip7elQ
03 8891 7238
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
D0n!RzamzarinahD0n!R
03 8891 7245
D0n!RzamzarinahD0n!R
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
kfMTGalizahkfMTG
03 8891 7255
kfMTGalizahkfMTG
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
d0e(Hjulianad0e(H
03 8891 7246
d0e(Hjulianad0e(H
03 8891 7246
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
3rnq6noorlydia3rnq6
03 8891 7247
3rnq6noorlydia3rnq6
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
*wPtxiznieizu*wPtx
03 8891 7249
*wPtxiznieizu*wPtx
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
wAeCBidram.ismailwAeCB
03 8891 7264
wAeCBidram.ismailwAeCB
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
uD(aDfarahanisuD(aD
03 8891 7261
uD(aDfarahanisuD(aD
03 8891 7261
Salina binti Khalil @ Mat Jalil
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan dan Perundangan
M7x07salinaM7x07
03 8891 7208
M7x07salinaM7x07
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
qJECprosmalizahussinqJECp
03 8891 7253
qJECprosmalizahussinqJECp
03 8891 7253
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
FMFxGfatinliyanaFMFxG
03 8891 7254
FMFxGfatinliyanaFMFxG
03 8891 7254
Azlina binti Abd. Satar
PT (PLN) 23
Unit Premis Penginapan Pelancongan / SPA / Pusat Urutan Kaki
4)j2Cazlina.satar4)j2C
03 8891 7262
4)j2Cazlina.satar4)j2C
03 8891 7262
KOSONG
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7256
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
#gjfbmohdnoor#gjfb
03 8891 7263
#gjfbmohdnoor#gjfb
03 8891 7263
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan