Bahagian Pelesenan Pelancongan

Aras 1,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7201, 7202


Hanum binti Amran
Setiausaha Bahagian
pCGPYhanumpCGPY
03 8891 7199
pCGPYhanumpCGPY
03 8891 7199
Nurhudawati binti Mansor
PA SUB (PLN)
QLQd1nurhudawatiQLQd1
03 8891 7198
QLQd1nurhudawatiQLQd1
03 8891 7198
Pius Anak Inggong
KPSUK (PLN) 1
Cawangan Pelesenan
7@hu#pius7@hu#
03 8891 7200
7@hu#pius7@hu#
03 8891 7200
YBhg. Datin Sri Norfaliza binti Ismail
KPSUK (PLN) 2
Cawangan Penguatkuasaan
#3Y1Vnorfaliza#3Y1V
03 8891 7203
#3Y1Vnorfaliza#3Y1V
03 8891 7203
Zainab binti Saidin
PSU (PLN) 2
Unit TOBTAB
PLDiazainabPLDia
03 8891 7204
PLDiazainabPLDia
03 8891 7204
Danendran Sugumar
PSUK (PLN) 2
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
3gdNNdanendran3gdNN
03 8891 7209
3gdNNdanendran3gdNN
03 8891 7209
Norzalinda binti Che Ahmad
PSU (PLN) 3
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
7wp&&zalinda.ahmad7wp&&
03 8891 7206
7wp&&zalinda.ahmad7wp&&
03 8891 7206
Hazwan bin Harun
PSUK (PLN) 4
Unit Khidmat Pengurusan
Fyx1XhazwanFyx1X
03 8891 7257
Fyx1XhazwanFyx1X
03 8891 7257
KOSONG
PSUK (PLN) 5
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Mohd Firdaus bin Abd Latif
PSUK (PLN) 6
Unit Pendakwaan dan Perundangan
E8ioJmfirdausE8ioJ
03 8891 7226
E8ioJmfirdausE8ioJ
03 8891 7226
Abd. Ghani bin Ghazally
KPPT (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
)&mtwaghani)&mtw
03 8891 7263
)&mtwaghani)&mtw
03 8891 7263
Sharida binti Mat Jamin
PPTT (PLN)
Unit Pendakwaan dan Perundangan
Vmu$FsharidaVmu$F
03 8891 7252
Vmu$FsharidaVmu$F
03 8891 7252
Mohd Nawawi bin Mat Idris
PPTK (PLN) 1
Unit TOBTAB
SXS36nawawiSXS36
03 8891 7211
SXS36nawawiSXS36
03 8891 7211
Lee Meow Li
PPTK (PLN) 2
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
eYOGAleemeowlieYOGA
03 8891 7219
eYOGAleemeowlieYOGA
03 8891 7219
Noor Diana Hayati binti Kamudin
PPTK (PLN) 3
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
&TQ*qnoordiana&TQ*q
03 8891 7213
&TQ*qnoordiana&TQ*q
03 8891 7213
Mohd Muzammil Wahid bin Mohd Najumudeen
PPTK (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
(oQPImuzammil(oQPI
03 8891 7230
(oQPImuzammil(oQPI
03 8891 7230
Sarimah binti Mohd Nor
PA (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
A8mT8sarimahnorA8mT8
03 8891 7215
A8mT8sarimahnorA8mT8
03 8891 7215
Mohd Zulman bin Abidin
PPTM (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
6Lw(Pzulman6Lw(P
03 8891 7216
6Lw(Pzulman6Lw(P
03 8891 7216
Emyliana binti Che Embi
PPT (PLN) 1
Unit TOBTAB
lN%wjemylianalN%wj
03 8891 7217
lN%wjemylianalN%wj
03 8891 7217
Maizatul Norhaslinda binti Mohd Abd Halim
PPT (PLN) 2
Unit TOBTAB
hp$hwmaizatulhp$hw
03 8891 7218
hp$hwmaizatulhp$hw
03 8891 7218
KOSONG
PPT (PLN) 3
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7212
03 8891 7212
Mohd Nazri bin Tamyiz
PPT (PLN) 4
Unit Aduan, Siasatan dan Penguatkuasaan
d)0l)mnazrid)0l)
03 8891 7214
d)0l)mnazrid)0l)
03 8891 7214
Noorfarahliza binti Abd Jalil
PPT (PLN) 5
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
3Cto^noorfarahliza3Cto^
03 8891 7221
3Cto^noorfarahliza3Cto^
03 8891 7221
KOSONG
PPT (PLN) 6
Unit Pemandu Pelancong
03 8891 7222
03 8891 7222
Nor Azlin binti Mohd Fadzal
PPT (PLN) 7
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
G$zCgnorazlinG$zCg
03 8891 7223
G$zCgnorazlinG$zCg
03 8891 7223
Muhammad Faiz bin Ismail
PPT (PLN) 8
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
(RFa7mfaiz(RFa7
03 8891 7224
(RFa7mfaiz(RFa7
03 8891 7224
Haslinda binti Hashim
PPT (PLN) 9
Unit Khidmat Pengurusan
wFqXNhaslindawFqXN
03 8891 7225
wFqXNhaslindawFqXN
03 8891 7225
Suryati binti Muhamad @ Mohamad Rasidi
PPT (PLN) 10
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
8v4%csuryati8v4%c
03 8891 7250
8v4%csuryati8v4%c
03 8891 7250
Mohd Asyraf bin Mohd Zailan
PPT (PLN) 11
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
Bx(anasyrafBx(an
03 8891 7210
Bx(anasyrafBx(an
03 8891 7210
Ahmad Abdullah bin Abdul Jalil
PPT (PLN) 12
Unit TOBTAB
K9V4tabdullah.jalilK9V4t
03 8891 7226
K9V4tabdullah.jalilK9V4t
03 8891 7226
Mohamad Anam Sufy bin Mohamad Saodi
PPT (PLN) 13
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
kokYJanamsufykokYJ
03 8891 7229
kokYJanamsufykokYJ
03 8891 7229
KOSONG
PPT (PLN) 14
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
03 8891 7230
03 8891 7230
Shiida binti Sulaiman
PPT (PLN) 15
Unit Pendakwaan & Kompaun
vsj9Hshiidavsj9H
03 8891 7231
vsj9Hshiidavsj9H
03 8891 7231
Nurasyiqin binti Sabuddin
PPT (PLN) 16
Unit Pendakwaan & Kompaun
J4)W#nurasyiqinJ4)W#
03 8891 7232
J4)W#nurasyiqinJ4)W#
03 8891 7232
Zamzuliana binti M Nasir
PTK (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
FerA5zamzulianaFerA5
03 8891 7233
FerA5zamzulianaFerA5
03 8891 7233
Mohd Asnizan bin Mat Sufi
PTK (W)
Unit Khidmat Pengurusan
HUv$easnizanHUv$e
03 8891 7227
HUv$easnizanHUv$e
03 8891 7227
Leow Hui Sen
PTW (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
kxH@RleowhuisenkxH@R
03 8891 7258
kxH@RleowhuisenkxH@R
03 8891 7258
Siti Normala binti Ramlan
PT (PLN) 1
Unit TOBTAB
mGKQNnormalaramlanmGKQN
03 8891 7234
mGKQNnormalaramlanmGKQN
03 8891 7234
Nurul Noor Lydia binti Jeffrey
PT (PLN) 2
Unit TOBTAB
d!7m9noorlydiad!7m9
03 8891 7235
d!7m9noorlydiad!7m9
03 8891 7235
Noorazriyah binti Kamarudin
PT (PLN) 3
Unit TOBTAB
kvY20noorazriyahkvY20
03 8891 7236
kvY20noorazriyahkvY20
03 8891 7236
Norhafizah binti Ismoi
PT (PLN) 4
Unit TOBTAB
G9hcEnorhafizahG9hcE
03 8891 7237
G9hcEnorhafizahG9hcE
03 8891 7237
KOSONG
PT (PLN) 5
Unit Kenderaan Pelancongan
03 8891 7205
03 8891 7205
Fazliny a/p Junus
PT (PLN) 6
Unit Kenderaan Pelancongan
Kz3r$fazlinyKz3r$
03 8891 7242
Kz3r$fazlinyKz3r$
03 8891 7242
Fatin Liyana binti Mohamed Ali
PT (PLN) 7
Unit Pendaftaran dan Penarafan (PPP, SPA & PUK)
h8DCRfatinliyanah8DCR
03 8891 7254
h8DCRfatinliyanah8DCR
03 8891 7254
Eshamsuria binti Baharin
PT (PLN) 8
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
7JBzweshamsuria7JBzw
03 8891 7240
7JBzweshamsuria7JBzw
03 8891 7240
Syafiq bin Azizan
PT (PLN) 9
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
8hnbesyafiq8hnbe
03 8891 7239
8hnbesyafiq8hnbe
03 8891 7239
Syarifah Nooralyati binti Sayed Alias
PT (PLN) 10
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
!0G*@nooralyati!0G*@
03 8891 7243
!0G*@nooralyati!0G*@
03 8891 7243
Nor Izni E'izu binti Md Zin
PT (PLN) 11
Unit Pengurusan Pemandu Pelancong & Institut Latihan Pelancongan
PTARmiznieizuPTARm
03 8891 7238
PTARmiznieizuPTARm
03 8891 7238
Zamzarinah binti Ali
PT (PLN) 12
Unit Pendaftaran & Penarafan (PPP, SPA & PUK)
wZFBszamzarinahwZFBs
03 8891 7245
wZFBszamzarinahwZFBs
03 8891 7245
Alizah binti Alias
PT (PLN) 13
Unit Khidmat Pengurusan
hLlMhalizahhLlMh
03 8891 7255
hLlMhalizahhLlMh
03 8891 7255
Juliana binti Suwardi @ Surip
PT (PLN) 14
Unit Khidmat Pengurusan
Aw^VkjulianaAw^Vk
03 8891 7246
Aw^VkjulianaAw^Vk
03 8891 7246
Akhmal Khairani binti Kassim
PT (PLN) 15
Unit Khidmat Pengurusan
J*PpmakhmalkhairaniJ*Ppm
03 8891 7247
J*PpmakhmalkhairaniJ*Ppm
03 8891 7247
KOSONG
PT (PLN) 16
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7248
03 8891 7248
Mohd Fauzi bin Azmi
PT (PLN) 17
Unit Khidmat Pengurusan
*Cepqfauzi*Cepq
03 8891 7249
*Cepqfauzi*Cepq
03 8891 7249
Noridham bin Ismail
PT (PLN) 18
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
vT!yridram.ismailvT!yr
03 8891 7264
vT!yridram.ismailvT!yr
03 8891 7264
Nur Farahanis binti Abdul Rahman
PT (PLN) 19
Unit Aduan, Siasatan & Penguatkuasaan
hGl)4farahanishGl)4
03 8891 7261
hGl)4farahanishGl)4
03 8891 7261
Azura binti Mohamad
PT (PLN) 20
Unit Pendakwaan dan Perundangan
l9j5fazural9j5f
03 8891 7208
l9j5fazural9j5f
03 8891 7208
Rosmaliza binti Hussin
PT (PLN) 21
Unit Khidmat Pengurusan
rTD!9rosmalizarTD!9
03 8891 7253
rTD!9rosmalizarTD!9
03 8891 7253
Nur Azura binti Ismail
PT (PLN) 22
Unit Pendakwaan dan Perundangan
^qcOJnurazura^qcOJ
03 8891 7208
^qcOJnurazura^qcOJ
03 8891 7208
Saiful bin Md Roslan
PAP (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
f$#8Gsaifulf$#8G
03 8891 7256
f$#8Gsaifulf$#8G
03 8891 7256
Mohd Noor bin Yusoff
Pemandu (PLN)
Unit Khidmat Pengurusan
03 8891 7233
03 8891 7233
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit