Bahagian Pembangunan Prasarana

Aras 10,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7321


KOSONG
Setiausaha Bahagian
03 8891 7322
03 8891 7322
Radziah binti Jamaludin
PA SUB (PP)
&j2Xrradziah&j2Xr
03 8891 7323
&j2Xrradziah&j2Xr
03 8891 7323
Norsiah binti Patah
KPSUK (PP)
Unit Pengurusan Projek
vaYeEnorsiahvaYeE
03 8891 7325
vaYeEnorsiahvaYeE
03 8891 7325
Ir. Azizan bin Dahari
KUT
Unit Teknikal
YCeJYazizanYCeJY
03 8891 7328
YCeJYazizanYCeJY
03 8891 7328
Nik Muhd Hasbi bin Nik Daud
KPSU (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
uToS5hasbiuToS5
03 8891 7327
uToS5hasbiuToS5
03 8891 7327
Mohd Hafiz bin Khar
PSUK (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
Qy87Cm.hafizQy87C
03 8891 7331
Qy87Cm.hafizQy87C
03 8891 7331
Mohd Nazaril Issyam bin Ismail
PSUK (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
edo%Aissyamedo%A
03 8891 7330
edo%Aissyamedo%A
03 8891 7330
Syarifah Zakirah binti Syed Hamid
PSUK (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
hVpOCsyarifahzakirahhVpOC
03 8891 7334
hVpOCsyarifahzakirahhVpOC
03 8891 7334
Nor Asri bin Jani
PSUK (PP) 4
Unit Pengurusan Projek
zQLFanor.asrizQLFa
03 8891 7329
zQLFanor.asrizQLFa
03 8891 7329
Ali Amran bin Kamaruzaman
Jurutera Awam
Unit Teknikal
mTu#^aliamranmTu#^
03 8891 7332
mTu#^aliamranmTu#^
03 8891 7332
Ezham bin Abdul Kudus
Arkitek
Unit Teknikal
1nvo$ezham1nvo$
03 8891 7335
1nvo$ezham1nvo$
03 8891 7335
Muhamad Faris bin Mohd Rushdi
PSU (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
B&z1GfarisB&z1G
03 8891 7333
B&z1GfarisB&z1G
03 8891 7333
Aley Suzana binti Mohd Zain
PSU (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
o%rl0aleysuzanao%rl0
03 8891 7357
o%rl0aleysuzanao%rl0
03 8891 7357
Norma binti Ismail
PSU (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
@^6z4norma@^6z4
03 8891 7326
@^6z4norma@^6z4
03 8891 7326
Nazaitul Hazira binti Ismail
JUB (PP)
Unit Teknikal
hD11(hazirahD11(
03 8891 7336
hD11(hazirahD11(
03 8891 7336
Amir Bakhtiar bin Ramlan Zairuddin
PPTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
BklsHamirramlanBklsH
03 8891 7353
BklsHamirramlanBklsH
03 8891 7353
Zulhelmi bin Zainol Abidin
Penolong Pegawai Senibina (PP)
Unit Teknikal
8pnAizulhelmi8pnAi
03 8891 7346
8pnAizulhelmi8pnAi
03 8891 7346
Wan Mohd Syafique bin Abd Razak
Penolong Jurutera (PP) 1
Unit Teknikal
Rsx4GsyafiqueRsx4G
03 8891 7348
Rsx4GsyafiqueRsx4G
03 8891 7348
Shelidatul Baizura binti Sarbini
Penolong Jurutera (PP) 2
Unit Teknikal
A#XOMshelidatulA#XOM
03 8891 7350
A#XOMshelidatulA#XOM
03 8891 7350
Muhammad Saufi bin Zainal Azman
Penolong Jurutera (PP) 3
Unit Teknikal
Dz#FhsaufizainalDz#Fh
03 8891 7355
Dz#FhsaufizainalDz#Fh
03 8891 7355
Muhamad Noor Shuhaimi bin Ramli
Penolong Jurutera (PP) 4
Unit Teknikal
Sp4%3shuhaimiSp4%3
03 8891 7349
Sp4%3shuhaimiSp4%3
03 8891 7349
Shahrul Nizam bin Bakri
Penolong Jurutera (PP) 5
Unit Teknikal
M6Ni0shahrulnizamM6Ni0
03 8891 7352
M6Ni0shahrulnizamM6Ni0
03 8891 7352
Badariah binti Naib
PTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
YA8oKbadariahYA8oK
03 8891 7339
YA8oKbadariahYA8oK
03 8891 7339
Nurliena binti Ismail
PT (P/O) 1
Unit Pengurusan Projek
5(7Ninurliena5(7Ni
03 8891 7341
5(7Ninurliena5(7Ni
03 8891 7341
Siti Nor Erlina binti Kumpul
PT (P/O) 2
Unit Pengurusan Projek
!g0LTnorerlina!g0LT
03 8891 7340
!g0LTnorerlina!g0LT
03 8891 7340
Mohd Hanafi bin Md. Noh
PT (P/O) 5
Unit Pengurusan Projek
JjRv%hanafi.nohJjRv%
03 8891 7344
JjRv%hanafi.nohJjRv%
03 8891 7344
Arbayiah binti Ba'ai
PT (P/O) 4
Unit Pengurusan Projek
PLu5barbayiahPLu5b
03 8891 7343
PLu5barbayiahPLu5b
03 8891 7343
Arozsha Emilia binti Shaharudin
PT (P/O) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
LF%2LarozshaLF%2L
03 8891 7345
LF%2LarozshaLF%2L
03 8891 7345
Nurul Huda binti Ahmad
PT (P/O) 6
Unit Perancangan & Penyelarasan
29i!bhuda.ahmad29i!b
03 8891 7342
29i!bhuda.ahmad29i!b
03 8891 7342
KOSONG
PT (Kew)
Unit Perancangan & Penyelarasan
03 8891 7692
03 8891 7692
Azree bin Jaafar
PO (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
5b@#Zazree5b@#Z
03 8891 7690
5b@#Zazree5b@#Z
03 8891 7690
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit