Bahagian Pembangunan Prasarana

Aras 10,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7321


Hanum binti Amran
Setiausaha Bahagian
b8kzAhanumb8kzA
03 8891 7322
b8kzAhanumb8kzA
03 8891 7322
Radziah binti Jamaludin
PA SUB (PP)
de0Yuradziahde0Yu
03 8891 7323
de0Yuradziahde0Yu
03 8891 7323
Norsiah binti Patah
KPSUK (PP)
Unit Pengurusan Projek
ZdQtfnorsiahZdQtf
03 8891 7325
ZdQtfnorsiahZdQtf
03 8891 7325
Ir. Azizan bin Dahari
KUT
Unit Teknikal
tHSg%azizantHSg%
03 8891 7328
tHSg%azizantHSg%
03 8891 7328
Nik Muhd Hasbi bin Nik Daud
KPSU (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
tYbwFhasbitYbwF
03 8891 7327
tYbwFhasbitYbwF
03 8891 7327
Mohd Hafiz bin Khar
PSUK (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
mgldFm.hafizmgldF
03 8891 7331
mgldFm.hafizmgldF
03 8891 7331
Mohd Nazaril Issyam bin Ismail
PSUK (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
VB6!8issyamVB6!8
03 8891 7330
VB6!8issyamVB6!8
03 8891 7330
Syarifah Zakirah binti Syed Hamid
PSUK (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
yU1%hsyarifahzakirahyU1%h
03 8891 7334
yU1%hsyarifahzakirahyU1%h
03 8891 7334
Nor Asri bin Jani
PSUK (PP) 4
Unit Pengurusan Projek
M1wxfnor.asriM1wxf
03 8891 7329
M1wxfnor.asriM1wxf
03 8891 7329
Ali Amran bin Kamaruzaman
Jurutera Awam
Unit Teknikal
*B@Lcaliamran*B@Lc
03 8891 7332
*B@Lcaliamran*B@Lc
03 8891 7332
Ezham bin Abdul Kudus
Arkitek
Unit Teknikal
2yJC*ezham2yJC*
03 8891 7335
2yJC*ezham2yJC*
03 8891 7335
Muhamad Faris bin Mohd Rushdi
PSU (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
w%&hNfarisw%&hN
03 8891 7333
w%&hNfarisw%&hN
03 8891 7333
Aley Suzana binti Mohd Zain
PSU (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
&xD2zaleysuzana&xD2z
03 8891 7357
&xD2zaleysuzana&xD2z
03 8891 7357
Norma binti Ismail
PSU (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
MGvfnnormaMGvfn
03 8891 7326
MGvfnnormaMGvfn
03 8891 7326
Nazaitul Hazira binti Ismail
JUB (PP)
Unit Teknikal
S02^3haziraS02^3
03 8891 7336
S02^3haziraS02^3
03 8891 7336
Amir Bakhtiar bin Ramlan Zairuddin
PPTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
GcaF4amirramlanGcaF4
03 8891 7353
GcaF4amirramlanGcaF4
03 8891 7353
Zulhelmi bin Zainol Abidin
Penolong Pegawai Senibina (PP)
Unit Teknikal
LhC65zulhelmiLhC65
03 8891 7346
LhC65zulhelmiLhC65
03 8891 7346
Wan Mohd Syafique bin Abd Razak
Penolong Jurutera (PP) 1
Unit Teknikal
gOkIksyafiquegOkIk
03 8891 7348
gOkIksyafiquegOkIk
03 8891 7348
Shelidatul Baizura binti Sarbini
Penolong Jurutera (PP) 2
Unit Teknikal
2KKErshelidatul2KKEr
03 8891 7350
2KKErshelidatul2KKEr
03 8891 7350
Muhammad Saufi bin Zainal Azman
Penolong Jurutera (PP) 3
Unit Teknikal
Rd5VhsaufizainalRd5Vh
03 8891 7355
Rd5VhsaufizainalRd5Vh
03 8891 7355
Muhamad Noor Shuhaimi bin Ramli
Penolong Jurutera (PP) 4
Unit Teknikal
o5bl!shuhaimio5bl!
03 8891 7349
o5bl!shuhaimio5bl!
03 8891 7349
Shahrul Nizam bin Bakri
Penolong Jurutera (PP) 5
Unit Teknikal
w7IKdshahrulnizamw7IKd
03 8891 7352
w7IKdshahrulnizamw7IKd
03 8891 7352
Badariah binti Naib
PTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
gS0k)badariahgS0k)
03 8891 7339
gS0k)badariahgS0k)
03 8891 7339
Nurliena binti Ismail
PT (P/O) 1
Unit Pengurusan Projek
r(Ekunurlienar(Eku
03 8891 7341
r(Ekunurlienar(Eku
03 8891 7341
Siti Nur Erlina binti Kumpul
PT (P/O) 2
Unit Pengurusan Projek
FmMO2norerlinaFmMO2
03 8891 7340
FmMO2norerlinaFmMO2
03 8891 7340
Mohd Hanafi bin Md. Noh
PT (P/O) 5
Unit Pengurusan Projek
lTvJchanafi.nohlTvJc
03 8891 7344
lTvJchanafi.nohlTvJc
03 8891 7344
Arbayiah binti Ba'ai
PT (P/O) 4
Unit Pengurusan Projek
vKPelarbayiahvKPel
03 8891 7343
vKPelarbayiahvKPel
03 8891 7343
Arozsha Emilia binti Shaharudin
PT (P/O) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
hCMDUarozshahCMDU
03 8891 7345
hCMDUarozshahCMDU
03 8891 7345
Nurul Huda binti Ahmad
PT (P/O) 6
Unit Perancangan & Penyelarasan
xEP1@huda.ahmadxEP1@
03 8891 7342
xEP1@huda.ahmadxEP1@
03 8891 7342
KOSONG
PT (Kew)
Unit Perancangan & Penyelarasan
03 8891 7692
03 8891 7692
Azree bin Jaafar
PO (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
bkpuYazreebkpuY
03 8891 7690
bkpuYazreebkpuY
03 8891 7690
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit