Bahagian Pembangunan Prasarana

Aras 10,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7321


Mohd Khairul bin Kassim
Setiausaha Bahagian
jeG#4khairulkassimjeG#4
03 8891 7322
jeG#4khairulkassimjeG#4
03 8891 7322
Radziah binti Jamaludin
PA SUB (PP)
eLAgrradziaheLAgr
03 8891 7323
eLAgrradziaheLAgr
03 8891 7323
Norsiah binti Patah
KPSUK (PP)
Unit Pengurusan Projek
#z@punorsiah#z@pu
03 8891 7325
#z@punorsiah#z@pu
03 8891 7325
KOSONG
KUT
Unit Teknikal
03 8891 7328
03 8891 7328
Nik Muhd Hasbi bin Nik Daud
KPSU (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
Cm&HvhasbiCm&Hv
03 8891 7327
Cm&HvhasbiCm&Hv
03 8891 7327
Mohd Hafiz bin Khar
PSUK (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
*IG@hm.hafiz*IG@h
03 8891 7331
*IG@hm.hafiz*IG@h
03 8891 7331
Mohd Nazaril Issyam bin Ismail
PSUK (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
(YP0kissyam(YP0k
03 8891 7330
(YP0kissyam(YP0k
03 8891 7330
Syarifah Zakirah binti Syed Hamid
PSUK (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
RLR)dsyarifahzakirahRLR)d
03 8891 7334
RLR)dsyarifahzakirahRLR)d
03 8891 7334
Nor Asri bin Jani
PSUK (PP) 4
Unit Pengurusan Projek
5zX1bnor.asri5zX1b
03 8891 7329
5zX1bnor.asri5zX1b
03 8891 7329
Nadiah Hanim binti Md Nor
PSUK (PP) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
bXZainadiahhanimbXZai
03 8891 7326
bXZainadiahhanimbXZai
03 8891 7326
Ir. Ali Amran bin Kamaruzaman
Jurutera Awam
Unit Teknikal
c5Ux%aliamranc5Ux%
03 8891 7332
c5Ux%aliamranc5Ux%
03 8891 7332
Ezham bin Abdul Kudus
Arkitek
Unit Teknikal
GIi(fezhamGIi(f
03 8891 7335
GIi(fezhamGIi(f
03 8891 7335
Muhamad Faris bin Mohd Rushdi
PSU (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
WC!$KfarisWC!$K
03 8891 7333
WC!$KfarisWC!$K
03 8891 7333
Aley Suzana binti Mohd Zain
PSU (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
$Z#eyaleysuzana$Z#ey
03 8891 7357
$Z#eyaleysuzana$Z#ey
03 8891 7357
Nur Raidah binti Razali
Juruukur Bahan (PP)
Unit Teknikal
2tZedraidah2tZed
03 8891 7336
2tZedraidah2tZed
03 8891 7336
Amir Bakhtiar bin Ramlan Zairuddin
PPTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
kBoJnamirramlankBoJn
03 8891 7353
kBoJnamirramlankBoJn
03 8891 7353
Rashidah binti Daud
Penolong Akauntan
Unit Perancangan & Penyelarasan
Ot&NZrashidahOt&NZ
03 8891 7694
Ot&NZrashidahOt&NZ
03 8891 7694
Zulhelmi bin Zainol Abidin
Penolong Pegawai Senibina (PP)
Unit Teknikal
kW@flzulhelmikW@fl
03 8891 7346
kW@flzulhelmikW@fl
03 8891 7346
Wan Mohd Syafique bin Abd Razak
Penolong Jurutera (PP) 1
Unit Teknikal
WMopAsyafiqueWMopA
03 8891 7348
WMopAsyafiqueWMopA
03 8891 7348
Shelidatul Baizura binti Sarbini
Penolong Jurutera (PP) 2
Unit Teknikal
9l)hOshelidatul9l)hO
03 8891 7350
9l)hOshelidatul9l)hO
03 8891 7350
Muhammad Saufi bin Zainal Azman
Penolong Jurutera (PP) 3
Unit Teknikal
c6B7vsaufizainalc6B7v
03 8891 7355
c6B7vsaufizainalc6B7v
03 8891 7355
Muhamad Noor Shuhaimi bin Ramli
Penolong Jurutera (PP) 4
Unit Teknikal
K#&B*shuhaimiK#&B*
03 8891 7349
K#&B*shuhaimiK#&B*
03 8891 7349
Azlila Hazlin binti Johari
Penolong Jurutera (PP) 5
Unit Teknikal
@ACuWhazlin@ACuW
03 8891 7510
@ACuWhazlin@ACuW
03 8891 7510
Norsyawaldizahar bin Ahmad
Penolong Jurutera (PP) 6
Unit Teknikal
FpKsvwadiahmadFpKsv
03 8891 7683
FpKsvwadiahmadFpKsv
03 8891 7683
Badariah binti Naib
PTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
S!E4RbadariahS!E4R
03 8891 7339
S!E4RbadariahS!E4R
03 8891 7339
Nurliena binti Ismail
PT (P/O) 1
Unit Pengurusan Projek
g*lpQnurlienag*lpQ
03 8891 7341
g*lpQnurlienag*lpQ
03 8891 7341
Siti Nor Erlina binti Kumpul
PT (P/O) 2
Unit Pengurusan Projek
*(o$Pnorerlina*(o$P
03 8891 7340
*(o$Pnorerlina*(o$P
03 8891 7340
Mohd Hanafi bin Md. Noh
PT (P/O) 5
Unit Pengurusan Projek
Pogf@hanafi.nohPogf@
03 8891 7344
Pogf@hanafi.nohPogf@
03 8891 7344
Arbayiah binti Ba'ai
PT (P/O) 4
Unit Pengurusan Projek
qf!Nkarbayiahqf!Nk
03 8891 7343
qf!Nkarbayiahqf!Nk
03 8891 7343
Arozsha Emilia binti Shaharudin
PT (P/O) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
PV3qearozshaPV3qe
03 8891 7345
PV3qearozshaPV3qe
03 8891 7345
Nurul Huda binti Ahmad
PT (P/O) 6
Unit Perancangan & Penyelarasan
#873Dhuda.ahmad#873D
03 8891 7342
#873Dhuda.ahmad#873D
03 8891 7342
Melania Pandikar
PT (Kew)
Unit Perancangan & Penyelarasan
Uj9mKmelaniaUj9mK
03 8891 7351
Uj9mKmelaniaUj9mK
03 8891 7351
Azree bin Jaafar
PO (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
yBQxaazreeyBQxa
03 8891 7692
yBQxaazreeyBQxa
03 8891 7692
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit