Bahagian Pembangunan Prasarana

Aras 10,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7321


Norziatulshima binti Tajuddin
Setiausaha Bahagian
6U9@Nshima.tajuddin6U9@N
03 8891 7322
6U9@Nshima.tajuddin6U9@N
03 8891 7322
Radziah binti Jamaludin
PA SUB (PP)
1Up)3radziah1Up)3
03 8891 7323
1Up)3radziah1Up)3
03 8891 7323
Norsiah binti Patah
KPSUK (PP)
Unit Pengurusan Projek
gQ&xVnorsiahgQ&xV
03 8891 7325
gQ&xVnorsiahgQ&xV
03 8891 7325
Ir. Azizan bin Dahari
KUT
Unit Teknikal
lcqJIazizanlcqJI
03 8891 7328
lcqJIazizanlcqJI
03 8891 7328
Nik Muhd Hasbi bin Nik Daud
KPSU (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
g%n)Xhasbig%n)X
03 8891 7327
g%n)Xhasbig%n)X
03 8891 7327
Mohd Hafiz bin Khar
PSUK (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
(X&*5m.hafiz(X&*5
03 8891 7331
(X&*5m.hafiz(X&*5
03 8891 7331
Mohd Nazaril Issyam bin Ismail
PSUK (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
p)2)hissyamp)2)h
03 8891 7330
p)2)hissyamp)2)h
03 8891 7330
Syarifah Zakirah binti Syed Hamid
PSUK (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
IXznxsyarifahzakirahIXznx
03 8891 7334
IXznxsyarifahzakirahIXznx
03 8891 7334
Nor Asri bin Jani
PSUK (PP) 4
Unit Pengurusan Projek
(ZPJtnor.asri(ZPJt
03 8891 7329
(ZPJtnor.asri(ZPJt
03 8891 7329
Ali Amran bin Kamaruzaman
Jurutera Awam
Unit Teknikal
SvW(IaliamranSvW(I
03 8891 7332
SvW(IaliamranSvW(I
03 8891 7332
Ezham bin Abdul Kudus
Arkitek
Unit Teknikal
Tk2IVezhamTk2IV
03 8891 7335
Tk2IVezhamTk2IV
03 8891 7335
Muhamad Faris bin Mohd Rushdi
PSU (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
vH0E$farisvH0E$
03 8891 7333
vH0E$farisvH0E$
03 8891 7333
Aley Suzana binti Mohd Zain
PSU (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
V2o8CaleysuzanaV2o8C
03 8891 7357
V2o8CaleysuzanaV2o8C
03 8891 7357
Norma binti Ismail
PSU (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
O29X@normaO29X@
03 8891 7326
O29X@normaO29X@
03 8891 7326
Sr Nazaitul Hazira binti Ismail
JUB (PP)
Unit Teknikal
m1yHLhaziram1yHL
03 8891 7336
m1yHLhaziram1yHL
03 8891 7336
Amir Bakhtiar bin Ramlan Zairuddin
PPTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
)@al!amirramlan)@al!
03 8891 7353
)@al!amirramlan)@al!
03 8891 7353
Zulhelmi bin Zainol Abidin
Penolong Pegawai Senibina (PP)
Unit Teknikal
OkqFwzulhelmiOkqFw
03 8891 7346
OkqFwzulhelmiOkqFw
03 8891 7346
Wan Mohd Syafique bin Abd Razak
Penolong Jurutera (PP) 1
Unit Teknikal
JkNPdsyafiqueJkNPd
03 8891 7348
JkNPdsyafiqueJkNPd
03 8891 7348
Shelidatul Baizura binti Sarbini
Penolong Jurutera (PP) 2
Unit Teknikal
b*@fmshelidatulb*@fm
03 8891 7350
b*@fmshelidatulb*@fm
03 8891 7350
Muhammad Saufi bin Zainal Azman
Penolong Jurutera (PP) 3
Unit Teknikal
P&kvwsaufizainalP&kvw
03 8891 7355
P&kvwsaufizainalP&kvw
03 8891 7355
Muhamad Noor Shuhaimi bin Ramli
Penolong Jurutera (PP) 4
Unit Teknikal
nqAoHshuhaiminqAoH
03 8891 7349
nqAoHshuhaiminqAoH
03 8891 7349
Badariah binti Naib
PTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
sER0ObadariahsER0O
03 8891 7339
sER0ObadariahsER0O
03 8891 7339
Nurliena binti Ismail
PT (P/O) 1
Unit Pengurusan Projek
HQBc0nurlienaHQBc0
03 8891 7341
HQBc0nurlienaHQBc0
03 8891 7341
Siti Nor Erlina binti Kumpul
PT (P/O) 2
Unit Pengurusan Projek
qOwbcnorerlinaqOwbc
03 8891 7340
qOwbcnorerlinaqOwbc
03 8891 7340
Mohd Hanafi bin Md. Noh
PT (P/O) 5
Unit Pengurusan Projek
mmP9hhanafi.nohmmP9h
03 8891 7344
mmP9hhanafi.nohmmP9h
03 8891 7344
Arbayiah binti Ba'ai
PT (P/O) 4
Unit Pengurusan Projek
@O$A%arbayiah@O$A%
03 8891 7343
@O$A%arbayiah@O$A%
03 8891 7343
Arozsha Emilia binti Shaharudin
PT (P/O) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
Bksf9arozshaBksf9
03 8891 7345
Bksf9arozshaBksf9
03 8891 7345
Nurul Huda binti Ahmad
PT (P/O) 6
Unit Perancangan & Penyelarasan
8K&v8huda.ahmad8K&v8
03 8891 7342
8K&v8huda.ahmad8K&v8
03 8891 7342
Melania Pandikar
PT (Kew)
Unit Perancangan & Penyelarasan
Yexy(melaniaYexy(
03 8891 7351
Yexy(melaniaYexy(
03 8891 7351
Azree bin Jaafar
PO (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
S227hazreeS227h
03 8891 7692
S227hazreeS227h
03 8891 7692
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit