Bahagian Pembangunan Prasarana

Aras 10,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7321


KOSONG
Setiausaha Bahagian
03 8891 7322
03 8891 7322
KOSONG
PA SUB (PP)
03 8891 7323
03 8891 7323
Jegatheswary a/p Krishnan
KPSUK (PP)
Unit Pengurusan Projek
YXq!@jegaYXq!@
03 8891 7325
YXq!@jegaYXq!@
03 8891 7325
Ir. Azizan bin Dahari
KUT
Unit Teknikal
gt&$yazizangt&$y
03 8891 7328
gt&$yazizangt&$y
03 8891 7328
Nik Muhd Hasbi bin Nik Daud
KPSU (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
b!sovhasbib!sov
03 8891 7327
b!sovhasbib!sov
03 8891 7327
Mohd Hafiz bin Khar
PSUK (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
pO@(nm.hafizpO@(n
03 8891 7331
pO@(nm.hafizpO@(n
03 8891 7331
Mohd Nazaril Issyam bin Ismail
PSUK (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
BnzuGissyamBnzuG
03 8891 7330
BnzuGissyamBnzuG
03 8891 7330
Syarifah Zakirah binti Syed Hamid
PSUK (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
gg^OQsyarifahzakirahgg^OQ
03 8891 7334
gg^OQsyarifahzakirahgg^OQ
03 8891 7334
Nor Asri bin Jani
PSUK (PP) 4
Unit Pengurusan Projek
@@lk!nor.asri@@lk!
03 8891 7329
@@lk!nor.asri@@lk!
03 8891 7329
KOSONG
Jurutera Awam
Unit Teknikal
03 8891 7332
03 8891 7332
Ezham bin Abdul Kudus
Arkitek
Unit Teknikal
W^1TuezhamW^1Tu
03 8891 7335
W^1TuezhamW^1Tu
03 8891 7335
Muhamad Faris bin Mohd Rushdi
PSU (PP) 1
Unit Pengurusan Projek
vUC^UfarisvUC^U
03 8891 7333
vUC^UfarisvUC^U
03 8891 7333
Aley Suzana binti Mohd Zain
PSU (PP) 2
Unit Pengurusan Projek
1kg)laleysuzana1kg)l
03 8891 7357
1kg)laleysuzana1kg)l
03 8891 7357
Norma binti Ismail
PSU (PP) 3
Unit Perancangan & Penyelarasan
YwZmtnormaYwZmt
03 8891 7326
YwZmtnormaYwZmt
03 8891 7326
Nazaitul Hazira binti Ismail
JUB (PP)
Unit Teknikal
w@s5hhaziraw@s5h
03 8891 7336
w@s5hhaziraw@s5h
03 8891 7336
Amir Bakhtiar bin Ramlan Zairuddin
PPTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
PtiGBamirramlanPtiGB
03 8891 7353
PtiGBamirramlanPtiGB
03 8891 7353
Zulhelmi bin Zainol Abidin
Penolong Pegawai Senibina (PP)
Unit Teknikal
@yLU(zulhelmi@yLU(
03 8891 7346
@yLU(zulhelmi@yLU(
03 8891 7346
Wan Mohd Syafique bin Abd Razak
Penolong Jurutera (PP) 1
Unit Teknikal
OTYJHsyafiqueOTYJH
03 8891 7348
OTYJHsyafiqueOTYJH
03 8891 7348
Mohd Nasron bin Hasan
Penolong Jurutera (PP) 2
Unit Teknikal
j44sgnasronj44sg
03 8891 7350
j44sgnasronj44sg
03 8891 7350
Muhammad Saufi bin Zainal Azman
Penolong Jurutera (PP) 3
Unit Teknikal
V$C7@saufizainalV$C7@
03 8891 7355
V$C7@saufizainalV$C7@
03 8891 7355
Muhamad Noor Shuhaimi bin Ramli
Penolong Jurutera (PP) 4
Unit Teknikal
fG6h%shuhaimifG6h%
03 8891 7349
fG6h%shuhaimifG6h%
03 8891 7349
Shahrul Nizam bin Bakri
Penolong Jurutera (PP) 5
Unit Teknikal
)^Qbeshahrulnizam)^Qbe
03 8891 7352
)^Qbeshahrulnizam)^Qbe
03 8891 7352
Badariah binti Naib
PTK (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
h^8&xbadariahh^8&x
03 8891 7339
h^8&xbadariahh^8&x
03 8891 7339
Nurliena binti Ismail
PT (P/O) 1
Unit Pengurusan Projek
wSlaFnurlienawSlaF
03 8891 7341
wSlaFnurlienawSlaF
03 8891 7341
Siti Nur Erlina binti Kumpul
PT (P/O) 2
Unit Pengurusan Projek
)H2lknorerlina)H2lk
03 8891 7340
)H2lknorerlina)H2lk
03 8891 7340
Mohd Hanafi bin Md. Noh
PT (P/O) 5
Unit Pengurusan Projek
Z1jqLhanafi.nohZ1jqL
03 8891 7344
Z1jqLhanafi.nohZ1jqL
03 8891 7344
Arbayiah binti Ba'ai
PT (P/O) 4
Unit Pengurusan Projek
#RyqMarbayiah#RyqM
03 8891 7343
#RyqMarbayiah#RyqM
03 8891 7343
Arozsha Emilia binti Shaharudin
PT (P/O) 5
Unit Perancangan & Penyelarasan
&HEXzarozsha&HEXz
03 8891 7345
&HEXzarozsha&HEXz
03 8891 7345
Nurul Huda binti Ahmad
PT (P/O) 6
Unit Perancangan & Penyelarasan
Pq^4Whuda.ahmadPq^4W
03 8891 7342
Pq^4Whuda.ahmadPq^4W
03 8891 7342
KOSONG
PT (Kew)
Unit Perancangan & Penyelarasan
03 8891 7692
03 8891 7692
Azree bin Jaafar
PO (PP)
Unit Perancangan & Penyelarasan
dgGtcazreedgGtc
03 8891 7690
dgGtcazreedgGtc
03 8891 7690
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Semakan