Unit Komunikasi Korporat

Aras 15,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6
Presint 5
62200 PUTRAJAYA
Tel: 03 8000 8000 Fax: 03 8891 7181


Dr. Amerjit Singh a/l S.Bhag Singh
K (UKK)
hCMTFamerjithCMTF
03 8891 7191
hCMTFamerjithCMTF
03 8891 7191
Suriyanti binti Safian
PA (UKK)
(hRp&suriyantisafian(hRp&
03 8891 7192
(hRp&suriyantisafian(hRp&
03 8891 7192
Ahmad Zaharuddin bin Hj. Salim
PPA (UKK) 1
I2PmLzaharI2PmL
03 8891 7194
I2PmLzaharI2PmL
03 8891 7194
Siti Aishah @ Siti Esah binti Othman
PPA (UKK) 2
TKjs8sitiaishahTKjs8
03 8891 7193
TKjs8sitiaishahTKjs8
03 8891 7193
Izaitul Farah binti Ibrahim
PPA (UKK) 3
ZpP3&farahibrahimZpP3&
03 8891 7190
ZpP3&farahibrahimZpP3&
03 8891 7190
KOSONG
PPPA (UKK) 1
03 8891 7189
03 8891 7189
Christina Lia Anak Anggai
PT(P/O)
TFAFcc.liaTFAFc
03 8891 7187
TFAFcc.liaTFAFc
03 8891 7187
Mahir Afendi bin Wahid
Ahli Fotografi (UKK)
4wFPKafendiwahid4wFPK
03 8891 7185
4wFPKafendiwahid4wFPK
03 8891 7185
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran.

Bahagian / Unit